Generationskløften

Posted

I IT-branchen inddeles befolkningen i to kategorier: De digitale indfødte, der er født i 1980 og herefter, og de digitale indvandrere, der er født før 1980.

Generationskløften

Af Anders Skov


Udgivet af Center for Digital Dannelse i juli 2015 (redigeret september 2016)

© 2015 -2019 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

I IT-branchen inddeles befolkningen i to kategorier: De digitale indfødte, der er født i 1980 og herefter, og de digitale indvandrere, der er født før 1980. De digitale indvandrere har oplevet computerens og internettets indtog i samfundet og har mærket presset for at tillære sig IT kompetencer. De digitalt indfødte er vokset op sammen med de digitale medier (Carstensen 2008).

Hvor er manualen?
Morten Felding (2008, citeret i Carstensen 2008), der er formand for IT-Branchens Udvalg om Fremtidens Arbejdsplads, udtaler: »For os [digitale] indvandrere er teknologien noget, vi har fået stillet til rådighed hen ad vejen. Det er ting, der hjælper os, men det falder os ikke altid naturligt at anvende den. Jeg leder for eksempel altid selv efter en brugsvejledning, når jeg anskaffer mig nyt elektronisk grej som for eksempel en radio. Den eksisterer bare stort set ikke mere. De yngre, indfødte, har en helt anden tilgang til teknologien, fordi de er vokset op med den. De kaster sig bare ud i det efter trial-and-error metoden. Forskellen på dem og os er også, at de i langt højere grad bruger teknologien til online kommunikation, hvad enten det er via sms, messenger eller noget tredje. Deres regler er enkle. Er de online, er de til at få fat på. Er de ikke online, må man vente til, de bliver klar ? eller i nødstilfælde sende en mail eller en sms. Min generation klynger sig mere til emailen.«

Digitale indfødte mødes på en anden måde
De digitalt indfødte har leget med forældrenes computer siden de var små og har gennem legen opnået en anden indsigt, forståelse og logik med IT. Interaktion med venner, studiet, online butikker eller offentlige institutioner kan forekomme mere naturlig og anvendes i langt højere grad end den forrige generation. For de digitalt indfødte er computeren ikke bare et kommunikationsredskab. I det computermedierede netværk mellem mennesker opstår samtidig et virtuelt rum; også kaldet cyberspace. I cyberspace har de mulighed for at mødes, tale og føle med andre mennesker (Bell, 2003). Sat på spidsen kan det siges, at digitale indvandrere benytter email, fordi det er et praktisk kommunikativt redskab, mens de digitale indfødte forstår at mødes og samtale i det virtuelle rum. De digitale indfødte er nu på vej ind på arbejdsmarkedet. Mange af dem er høj-kompetente med virtuel kommunikation og har en mere naturlig omgang med elektroniske medier.

Litteraturliste

Om forfatter

Anders Skov
Internetsociolog. Medstifter af Center for Digital Dannelse.

Email:
anders@digitaldannelse.org

Link til forfatter:
dk.linkedin.com/in/askov