Om Anonymous

Posted

Anonymous' filosofi og politiske agenda handler i stigende grad handler om individets ret til privatliv og kollektivets ret til ucensurerede informationsstrømme

Om Anonymous

Af Denis Rivin


Udgivet af Center for Digital Dannelse i april 2016 (redigeret september 2016)

© 2016 -2019 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Anonymous’ filosofi og politiske agenda synes langsomt at modnes, når den vedensomspændende og lederløse bevægelses idealer i stigende grad handler om individets ret til privatliv og kollektivets ret til ucensurerede informationsstrømme.

Bevægelsens overraskende velkoordinerede on- og offline aktioner overskygger i høj grad dens indledende intentioner om bare at handle i sjov for “the lulz”: Anonymous har bevist sit værd, når det kommer til faktisk indflydelse på samfundsplan og medvirkede bl.a. til at få omstødt en dom, da et helt lokalsamfund viste sig at dække over en grov sag om gruppevoldtægt i Steubenville, Ohio, USA i 2012.

Denne artikel undersøger Pierre Bourdieus begreb om social kapital gennem en forståelse af værdi i forbindelse med Anonymous’ aktivisme og inddrager Clay Shirkys mere samtidige forståelse af social kapital, der bunder i værdiskabende grader af individets bidrag til samfundet i en alder af internet og informationsteknologi.

Læs hele artiklen (.pdf)
Download hele artiklen (.pdf)

Om forfatter

Denis Rivin
Digital Design and Communication

Email:
denisrivin@gmail.com

Link til forfatter:
linkedin.com/in/denis-rivin-34609643