Robotteknologi i læringsdesign til fremme af teknologisk dannelse

Posted

Uddannelse i det 21. århundrede fordrer nye tilgange og innovative undervisningsformer, herunder den pædagogiske metode designtænkende læringsdesign.

Robotteknologi i læringsdesign til fremme af teknologisk dannelse

Af Rikke Berggreen Paaskesen


Udgivet af Center for Digital Dannelse i august 2017

© 2017 -2020 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Uddannelse er en nøglespiller, når det kommer til at udvikle etiske standarder, at fremme moral, opmærksomhed, kritisk stillingtagen og bevidstgørelse for borgere i samfundet omkring implementering af robotteknologi(er) samt bevidstgørelse omkring robotters virke og adfærd som del af den teknologiske udvikling.

Det nytter ikke blot at overlade ansvar til marked og til virksomheder i udviklingen af – og i implementering af robotteknologi. Det er en (ud)dannelses-opgave at fremme bevidstgørelse omkring samfundsudvikling, herunder den indflydelse teknologier har og vil have i vores hverdag og i vores fælles fremtid. Både skole og uddannelse har en særlig opgave i at undervise i værdifulde og meningsfulde tilgange til robotter og robotteknologi, så vi (ud)danner børn og unge til at begå sig ansvarsfuldt og frit i det 21. århundrede.

Et faktum er, at skole og uddannelse er områder i samfundet, der er kraftigt præget af et forandrende curriculum med indhold, som lærere og undervisere skal følge og implementere i egen undervisning. Hvorledes kan vi gøre curricula mere fleksible og attraktivt inspirerende ved at give lærere inspiration og værktøjer til at gøre deres fag i skolen mere kreative, engagerende og inspirerende med brug af IT kreativitet og robotteknologier på curriculum orienterede måder? Designtænkende læringsdesign kan anvendes som en pædagogisk metode til at kvalificere både elevers og underviseres læringsoutcome ved at arbejde i åbne projekter og med teknologisk fantasi i tilstræbelsen af kvalificerede, støttende, oplysende og nødvendige svar til en ukendt fremtid.

Vil du læse nærmere omkring pædagogisk-didaktiske tilgange til robotteknologi, udvikling af teknologisk fantasi, dannelse i det 21.århundrede og omkring implementering af robotter i læringsdesign, kan du gå ind på følgende link og downloade artiklen Designtænkning som didaktisk metode: Læringsdesign for teknologisk forestillingskraft og handlekraft, som dette indlæg bygger på:
https://tidsskrift.dk/index.php/lom/article/view/24201

Den oprindelige artikel er skrevet af Rikke Berggreen Paaskesen, der skriver og holder oplæg omkring robotteknologi i skole og i uddannelse og Rikke Toft Nørgård, lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Læremidler.

Om forfatter

Rikke Berggreen Paaskesen
cand.pæd.soc.

Email:
rikke@robotteriuddannelse.dk

Link til forfatter:
robotteriuddannelse.dk