UVM: Sammen om digital dannelse

Posted

Undervisningsministeriet stiller nyt materiale til rådighed for pædagoger og forældre.

UVM: Sammen om digital dannelse

Af Undervisningsministeriet


Udgivet af Center for Digital Dannelse i februar 2017

© 2017 -2018 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen har sammen med Danmarks Evalueringsinstitut og EVA udarbejdet nyt materiale omkring digital dannelse af helt unge børn.

Materialet med temaet “Sammen om digital dannelse” består af:

  • Dialogkort med digitale dilemmaer
  • To videoer
  • En artikel til det pædagogiske personale
  • 12 tips til at arbejde med digital dannelse
  • En plakat

Materialet er frit tilgængeligt og kan anvendes til inspiration af pædagoger på daginstitutioner og for forældre.

Læs Undervisningsministeriets pressemeddelelse her
og hent det nye materiale på EMUs hjemmeside her