Selvpræsentation på Twitter

Posted

Den eneste måde en bruger kan påvirke, publikums opfattelse af brugerens image, er omhyggeligt at udvælge de rigtige ord i et tweet. Ordvalget bliver dermed det vigtigste element i brugerens selvpræsentation i et tweet.

Selvpræsentation på Twitter

Af Sissel Secher-Nielsen


Udgivet af Center for Digital Dannelse i april 2016 (redigeret september 2016)

© 2016 -2020 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Begrebet, interpersonel kommunikation nævnes ofte i forbindelse med ansigt-til-ansigt interaktion, men i dag i den digitale tidsalder, hvor sociale netværk og andre medier er en stor del af vores hverdag, er det relevant at tale om, hvordan de online medier påvirker vores menneskelige relationer og kommunikation.

Goffman konkluderer, “(…) universal human nature is not a very human thing” (1999:45) På samme måde kan det argumenteres for, at brugen af et tweet på Twitter ikke er en naturlig handling. Twitters tweet funktionalitet har begrænset muligheder, hvorfor en brugers udtryksmuligheder er begrænset. De reduceret muligheder betyder, at mange af de interpersonelle mekanismer, som vi som mennesker normalt oplever i mødet med andre er begrænset.

En konsekvens af de manglende interpersonelle mekanismer, er at det kan, være svært at vide hvem publikum er, hvorved brugerens selvpræsentation udfordres. Det betyder at brugeren risikere, at lægge en linje, der er fuldstændig inkonsekvent med det faktiske publikum.

Den eneste måde en bruger kan påvirke, publikums opfattelse af brugerens image, er omhyggeligt at udvælge de rigtige ord i et tweet. Ordvalget bliver dermed det vigtigste element i brugerens selvpræsentation i et tweet.

Selvom Twitter-brugere ikke kender deres publikum og de tekniske rammer udfordrer, brugerens udtryksmuligheder, er det muligt at brugere bevidst eller ubevidst, forestiller sig deres publikum (Litt, 2012). Forestillingen af publikum resulterer i øget selvcensur hos afsenderen og en kontrolleret front-stage handlen, inden et tweet offentliggøres i den digitale tidsalder. (Mechanct et al. 2013)

Læs hele artiklen (.pdf)