Sociale medier – et effektivt værktøj til at skabe jobmuligheder

Posted

Gennem sociale netværk er vi udstyret med store muligheder, der kan hjælpe os med at skabe værdi - f.eks. i forbindelse med jobsøgning

Sociale medier – et effektivt værktøj til at skabe jobmuligheder

Af Ines Zaric


Udgivet af Center for Digital Dannelse i april 2016 (redigeret september 2016)

© 2016 -2019 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Adskillige undersøgelser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem brugen af sociale medier og social kapital. Gennem sociale netværk er vi udstyret med store muligheder, der kan hjælpe os med at skabe værdi – f.eks. i forbindelse med jobsøgning.

Internettet har særligt potentiale, når det kommer til netværk og social kapital. Sociale medier kan med lidt omtanke benyttes som et effektivt værktøj, der kan bygge bro til nye muligheder og ressourcer (social kapital). Det er særligt gennem vores svage bånd, at vi kan øge vores sociale kapital og få adgang til nyttige oplysninger og informationer om jobmuligheder. Der er derfor en betydelig styrke i at have et solidt netværk med svage bånd til mange mennesker.

Social kapital via social networking – skab relationer
Social kapital refererer til værdien af sociale netværk – herunder adgangen til ressourcer samt positive fortjenester som f.eks. jobmuligheder. Social kapital kan derfor ses for at have en brobyggende karakter, hvor man gennem sociale relationer, stærke som svage, kan opnå værdi. En undersøgelse foretaget af Sandra Smith, lektor i Sociologi ved Berkeley Universitet, påpeger at særligt svage bånd (weak ties) er værdifulde, fordi disse relationer er tilbøjelige til at bygge bro til nye muligheder og ressourcer. Personer der er i en position, hvor de kan få adgang til værdifulde oplysninger, er givet en række muligheder før andre. Jo større en persons netværk er, jo større er sandsynligheden for at modtage nyttige oplysninger om jobmuligheder. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at det handler om at kunne mobilisere kontakter med de rigtige ressourcer.

Gør dig synlig!
Ved hjælp af de sociale mediers infrastruktur har vi mulighed for at kunne kommunikere ud til et bredt publikum. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at opslag ofte kan drukne blandt mængden. Så hvordan gør man sig selv synlig blandt andre? Vær aktiv og kommuniker direkte! Opslag kan benyttes til at gøre andre opmærksomme på, at man er jobsøgende, hvorimod direkte kommunikation kan føre én skridtet videre. Det handler derfor i høj grad om, at drage nytte af sit netværk, og benytte de sociale medier som et værktøj i forbindelse med sin jobsøgning.

Litteratur

  • Smith, S. S. (2000). Mobilizing Social Resources: Race, Ethnic, and Gender Differences in Social Capital and Persisting Wage Inequalities. The Sociological Quarterly 41(4): 509-537.
  • Granovetter M. S. (1983). The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited. Sociological Theory Vol. 1: 201-233.
  • Burke, M. & Kraut, R. (2011). Social Capital on Facebook: Differentiating Uses and Users. Chapter 11, in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
  • Ellison, N. B & Vitak, J. (2012). There’s a network out there you might as well tap: Exploring the benefits of and barriers to exchanging informational and support-based resources on Facebook”. New Media & Society Vol 15 (2): 243-259
  • Ellison, N. B., Gray, B., Lampe, B. & Fiore, A. T. (2014). Social capital and resource requests on Facebook. New Media & Society Vol. 16 (7): 1104-1121
  • Sander, T. (2011). Why weak ties are strong for job searches. Social Capital Blog. Retrieved 8. December 2014, from: http://socialcapital.wordpress.com/2011/09/27/why-weak-ties-are-strong-for-job-searches/

Om forfatter

Ines Zaric
Stud.Cand.IT in Digital Design & Communication at ITU

Email:
ines_zaric@hotmail.com

Link til forfatter:
linkedin.com/in/ines-zaric-40a20b92