Det Digitale Klassehjul – til ungdomsuddannelser

Posted on Posted in Digital Kompetence

Crowdfunding projekt om et online værktøj til ungdomsuddannelser der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.


På baggrund af Det Digitale Kompetencehjul udvikler Center for Digital Dannelse et værktøj målrettet ungdomsuddannelser. Vi har derfor igangsat crowdfunding-projektet Det Digitale Klassehjul og søger nu støttere.

Det Digitale Klassehjul for ungdomsuddannelser vil støtte tilegnelsen og udviklingen af unges digitale dannelse og kompetencer, med henblik på at give danske elever en bedre overordnet dannelse, trivsel og faglighed i nutidens samfund.

Projektet udspringer sig af kravet om inkorporering af digitale kompetencer jævnfør Gymnasieloven §29. Stk 6:
Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter.

Værktøjet er ikke "endnu et nyt" LMS-system som fagpersoner og elever skal sætte sig ind i. Hellere ikke "endnu en test" hvor man kan bestå eller dumpe. Det er istedet et dialogværktøj som understøtter den naturlig interesse for det digitaliserede samfund. Arbejde med Det Digitale Klassehjul opfordrer til en reflekteret brug af nuværende digitale platforme og understøtter en bedre brug af jeres allerede eksisterende systemer.

Deltagerprofil

Vi søger lige nu støtte fra ungdomsuddannelser eller andre interessenter på tværs af Danmark.

Udbytte

Eleven får

 • adgang til deres eget unikke kompetencehjul
 • et nyt begrebsapparat, som giver den enkelte elev en konkret og brugbar digital rygsæk til sin videre rejse i det digitaliserede samfund
 • sit eget private digitale univers fyldt med faglig viden, som på en positiv og motiverende måde giver den enkelte elev lyst til at lære mere og blive bedre

Læreren får

 • konkrete øvelser og opgaver som naturligt sætte emner som digital dannelse, fake news, krænkende materiale til diskussion i klasserummet
 • unikt overblik over klassens digitale styrker og svagheder
 • mulighed for at arbejde differentieret med digitalisering i klassen
 • etableret et fælles sprog og ordforråd i øjenhøjde med eleverne
 • kickstartet den digitale dialog mellem elever, forældre og lærere

IT-vejleder/ledelse/PLC får

 • mulighed for at arbejde strategisk med digitalisering
 • et værktøj som kan sætte en let og forståelig digital dagsorden
 • overblik over klassens, årgangens og skolens digitale styrker og svagheder
 • anledning til at proaktivt understøtte med særlige indsatser på det digitale område

Form

Fra de skoler som ønsker at deltage i udviklingsfasen, forventes det at der minimum er én medarbejder, der deltager i 2 workshop á ca. 3 timers varighed. Disse workshop vil være unikke muligheder for at møde andre fagfæller som brænder for det digitale felt. Hvis der er interesse på sigt, bliver der løbende sparring i disse grupper. De to workshop har til formål at hjælpe med at skabe spørgerammen for Det Digitale Klassehjul og sikre, at fokusområder og øvelser stemmer overens med skolernes aktuelle behov.

Derudover forventes det, at den udvalgte medarbejder deltager i et dagkursus for at lære at anvende værktøjet strategisk. Medarbejderen bliver således 'Superbruger' og kan efterfølgende selvstændigt facilitere skolens brug af værktøjet når og som der er behov.

Når færdigudviklet, bliver Det Digitale Klassehjul et online værktøj ligesom Det Digitale Kompetencehjul.

Indhold

Det Digitale Klassehjul til ungdomsuddannelser bliver skræddersyet til behovet for at

 • Kortlægge egentlige digitale udfordringer på individ-, klasse-, årgangs og skoleniveau
 • Indarbejde digitale kompetencer i fagplanen og strukturer undervisningsforløb om relevante digitale emner
 • Facilitere en fælles forståelse og åbne op for dialog mellem fagperson, forældre og elev
Vejledende pris
15.000 kr

Kan du støtte med som ungdomsuddannelse. Ring til os for at booke et møde og høre hvad støttepengene går til - og hvad vi byder jer retur.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til Jacob på 6133 7858.

Send forespørgsel

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *