Det Digitale Klassehjul – til grundskoler

Posted on Posted in Digital Kompetence

Crowdfunding projekt om et online værktøj til grundskolen der stiller skarpt på elevers digitale kompetencer og dannelse.


På baggrund af Det Digitale Kompetencehjul udvikler Center for Digital Dannelse et værktøj målrettet grundskolen. Vi har derfor igangsat crowdfunding-projektet Det Digitale Klassehjul og søger nu støttere.

Det Digitale Klassehjul vil støtte tilegnelsen og udviklingen af børn og unges digitale dannelse og kompetencer, med henblik på at give danske skoleelever en bedre overordnet dannelse, trivsel og faglighed i nutidens samfund. Værktøjet stiller skarpt på det digitale felt i øjenhøjde med eleverne, og hjælper lærere indarbejde IT i fagplanen ved at kickstarte en dialog og inspirere til konkrete undervisningsforløb.

Værktøjet er ikke "endnu et nyt" LMS-system som fagpersoner og elever skal sætte sig ind i. Hellere ikke "endnu en test" hvor man kan bestå eller dumpe. Det er istedet et dialogværktøj som understøtter den naturlig interesse for det digitaliserede samfund. Arbejde med Det Digitale Klassehjul opfordrer til en reflekteret brug af nuværende digitale platforme og understøtter en bedre brug af jeres allerede eksisterende systemer.

Som partnerskole får du medindflydelse på udarbejdelsen af den nye spørgeramme, hvor de 16 ben er digitale dilemmaer, kompetencer og færdigheder, som eleverne mødes med i hverdagen.

Læs mere om udviklingsprojektet her (PDF)

Deltagerprofil

Vi søger skoler som har lyst til at have en proaktiv indgangsvinkel til digitalisering og har lyst til at gå foran. Ved at deltage i dette pilotprojekt, kan du profilere dig som en forgangsskole indenfor digitale kompetencer.

Udbytte

Eleven får

 • adgang til deres eget unikke kompetencehjul
 • et nyt begrebsapparat, som giver den enkelte elev en konkret og brugbar digital rygsæk til sin videre rejse i det digitaliserede samfund
 • sit eget private digitale univers fyldt med faglig viden, som på en positiv og motiverende måde giver den enkelte elev lyst til at lære mere og blive bedre

Læreren får

 • konkrete øvelser og opgaver som naturligt sætte emner som digital dannelse, fake news, krænkende materiale til diskussion i klasserummet
 • unikt overblik over klassens digitale styrker og svagheder
 • mulighed for at arbejde differentieret med digitalisering i klassen
 • etableret et fælles sprog og ordforråd i øjenhøjde med eleverne
 • kickstartet den digitale dialog mellem elever, forældre og lærere

IT-vejleder/ledelse/PLC får

 • mulighed for at arbejde strategisk med digitalisering
 • et værktøj som kan sætte en let og forståelig digital dagsorden
 • overblik over klassens, årgangens og skolens digitale styrker og svagheder
 • anledning til at proaktivt understøtte med særlige indsatser på det digitale område

Form

Fra de skoler som ønsker at deltage i udviklingsfasen, forventes det at der minimum er én medarbejder, der deltager i 2 workshop á ca. 3 timers varighed. Disse workshop vil være unikke muligheder for at møde andre fagfæller som brænder for det digitale felt. Hvis der er interesse på sigt, bliver der løbende sparring i disse grupper. De to workshop har til formål at hjælpe med at skabe spørgerammen for Det Digitale Klassehjul og sikre, at fokusområder og øvelser stemmer overens med skolernes aktuelle behov.

Derudover forventes det at den udvalgte medarbejder deltager i et dagkursus for at lære at anvende værktøjet strategisk. Medarbejderen bliver således 'Superbruger' og kan efterfølgende selvstændigt facilitere skolens brug af værktøjet når og som der er behov.

Når færdigudviklet, bliver Det Digitale Klassehjul et online værktøj ligesom Det Digitale Kompetencehjul.

Indhold

Det Digitale Klassehjul bliver skræddersyet til grundskolens behov for at

 • Kortlægge egentlige digitale udfordringer på individ-, klasse-, årgangs og skoleniveau
 • Indarbejde IT i fagplanen og strukturer undervisningsforløb om relevante digitale emner
 • Facilitere en fælles forståelse og åbne op for dialog mellem fagperson, forældre og elev
Vejledende pris
15.000 kr

Kan du støtte med som skole. Ring til os for at booke et møde og høre hvad støttepengene går til - og hvad vi byder skolen retur.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere om projektet? Ring til Jacob på 6133 7858 eller indsend din besked gennem kontaktformularen herunder.

Send forespørgsel

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *


Andre interessante ydelser