Det digitale overblik

Posted

Hvordan kan skolen bedst sætte fokus på digital dannelse? Ved at ramme eleverne hvor de er lige nu, og ved at sikre at forældre og fagpersonalet har samme udgangspunkt for at arbejde sammen i skolen og hjemme.


For at sikre en optimal indsats i skolerne om digital dannelse og trivsel, er det vigtigt at forældre, fagpersoner og elever sammen bidrager til at løfte opgaven. "Det digitale overblik" giver alle tre parter samme udgangspunkt for at tale sammen om digital dannelse, ved at skabe indblik i elevernes aktuelle medieforbrug og holdning til det digitale.

Deltagerprofil

Indsatsen består af fire elementer:

(1) Elevworkshops til børn og unge i grundskolen
(2) Forældreoplæg til den samlede forældregruppe
(3) Workshop til det pædagogiske personale
(4) Undervisningsmateriale for hele skolen, 1. - 9. klasse

Form

Gennem besøg i klasserne, kortlægger Center for Digital Dannelse elevernes mediebrug og stiller åbne spørgsmål til elevernes holdning til og oplevelser med det digitale. Vi spørger de unge hvilke spil og sociale medier de bruger, hvordan de bruger dem, og hvad de gør, hvis de oplever noget ubehageligt eller der opstår en digital konflikt.

Efter besøget i klasserne, afholder vi en forældreaften der overleverer vores arbejde med eleverne, og som vidensopruster forældre til at selvstændigt tale videre med deres børn om det digitale i hverdagen. Forældreoplægget har til formål at fortælle forældre, hvad deres børn efterspørger og hvor de befinder sig virtuelt - men handler også om at give forældrene mod på at være tilstede i de unges digitale verden og tale med.

Vi afvikler en workshop for fagpersonalet, der klæder underviser på med ny viden og gode ideer til at fremme den digitale trivsel i klassen. Workshoppen overleverer viden fra elever og stiller skarpt på medarbejdernes digitale kompetencer.

Endeligt tilbydes skolen adgang til vores undervisningsmateriale som udgangspunktet for det videre faglige arbejde.

 

Indhold

  • x antal 45 minutters elevworkshop med aktiv deltagelse fra elever
  • 2 timers forældreaften, med tid til spørgsmål
  • 2 timers faglig workshop med undervisere
  • Undervisningsmateriale 1. - 9. klasse

Indsatsen kan med fordel afvikles på én dag, så alle får en fælles referenceramme at tale udfra.

Vejledende pris

Vi leverer skræddersyet indhold efter dine behov, til en konkurrencedygtig pris. Send en forespørgsel for at få et uforpligtende tilbud.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876.

Send en forespørgsel

Dit navn *

Organisation

Email*

Telefon*

Forslag til dato

Besked *


Andre interessante ydelser