Digital dannelse for elever

Posted

Oplægget undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.


Digital dannelse for udskolingselever i grundskolen, eller elever på ungdomsuddannelser.

Vi starter i øjenhøjde og sætter gang i en debat om sociale medier såsom Facebook, YouTube, Instagram og Snapchat. Målet er at skabe bevidsthed og refleksion omkring elevernes online adfærd, så de lærer at omgå hinanden og andre med forståelse, respekt og opmærksomhed når de færdes online.

Alle elever får relevant og brugbar viden, de kan bruge i deres digitale virkelighed. Under oplægget er der summe-pauser som skaber plads til refleksion. Oplægget kan med fordel suppleres med videre arbejde i klassen, hvor elever sammen etablerer digitale retningslinjer og pejlemærker for god stil online.

Deltagerprofil

Til elever i udskoling eller på ungdomsuddannelser.
Oplægget kan afvikles for en enkelt klasse, en årgang eller en hel skole (eks. til en fællestime på gymnasiet).

Udbytte

 • En fælles forståelse for fænomenet "digital dannelse"
 • Elevernes egne ord og overvejelser omkring medier og IT i og udenfor skolen
 • Opmærksomhed omkring digitale tendenser og potentielle faldgrupper
 • Inspiration til videre arbejde med netetik og online adfærd
 • Grundlag for digitale retningslinjer i klassen og på skolen
 • En ekstern oplægsholder, som elever kan spørge til råds uden at føle sig pinligt berørt

Form

Oplægget varer 1 time og kan med fordel arrangeres som inspirationsoplæg i forbindelse med trivselsdag eller temaforløb om sociale medier og digital dannelse.

Indhold

 • Digitale fællesskaber:
  Klassens og skolen udgør også virtuelle fællesskaber. Vi kigger nærmere på de øvrige fællesskaber, som eleverne allerede er en aktiv del af, skaber debatter om hvordan vi bruger de forskellige fællesskaber til forskellige formål. Særligt vigtigt er, hvilke spilleregler der gælder i de forskellige virtuelle rum.
 • Digital identitet:
  Vi agerer på mange forskellige medier og giver ofte forskellige udtryk afhængigt af mediet. Vi vil skabe fokus på hvordan forskellige typer identiteter online og hvilke typer vi selv er. Derudover vil vi skabe debat om hvordan vi aktivt kan tage del i det indtryk vi efterlader hos andre online.
 • Digitale fodspor:
  Eleverne får indsigt i hvilke fodspor de efterlader, når de bevæger sig online og hvordan det virker. Derudover vil vi fokusere på videns- og informationsdeling og diskutere ud fra elevernes egne erfaringer og oplevelser på nettet.
 • Netetik:
  Hvor går grænsen mellem ytringsfrihed og retten til privatliv, når vi deler billeder, video og meninger på nettet? Hvornår overskrider vi andres personlige grænser? Vi taler om hvad der er god og dårlig stil, samt deling af krænkende materiale.
 • Digital og social kildekritik:
  Digital kildekritik handler om at forholde sig kritisk til den information man finder på nettet, mens social kildekritik handler om at forholde sig til dem, der leverer information.
Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876.

Send forespørgsel

Dit navn *

Organisation

Email*

Telefon*

Forslag til dato

Besked *

Hvad siger andre

Oplægget gav eleverne en mere nuanceret forståelse af forskellen mellem den digitale verden og den fysiske verden, vi lever i. 

Eleverne blev udfordret til at reflektere over, hvad god netetikette er, ved at de i grupper skulle finde tre påbud og tre forbud, som skulle ende med at blive årgangens retningslinjer for god opførsel på nettet. Der er ingen tvivl om, at eleverne denne dag blev opnormeret i deres digitale dannelse.

Vibeke Bargfeldt, Haslev Idrætsefterskole

 


Andre interessante ydelser