Abonnement: Elevens Digitale Kompetencehjul

Posted

Administrativt adgang til læringsværktøjet Elevens Digitale Kompetencehjul, som giver skoler overblik over elevers samlede styrker og svagheder for at målrette undervisning og følge udvikling.


Årsabonnement til Elevens Digitale Kompetencehjul giver skoler et strategisk overblik over elevers kompetencer, og udstyrer lærere med tematiske undervisningsforløb hvorigennem de kan styrke elevernes digitale dannelse.

Deltagerprofil

Elevens Digitale Kompetencehjul er udviklet til elever i 7. - 10. klasse.
Abonnementet henvender sig til skoler som ønsker at arbejde målrettet og strategisk med digital dannelse og digitale kompetencer.

Udbytte

  • Strategisk overblik: gruppér elevbesvarelser for at få overblik over klassens eller årgangens kompetencer, og for at spotte skolens overordnede styrker og svagheder
  • Differienteret undervisning: tilrettelæg din undervisning baseret på elevernes aktuelle formåen og interesse, så alle elever understøttes på bedst mulig måde
  • Følg med i udviklingen: sammenlign elevernes kompetenceniveau før og efter et undervisningsforløb for at se hvor de har rykket sig mest
  • Fælles ordforråd: anvend værktøjet til at begrebsafklare og skabe en nuanceret dialog om digitale kompetencer
  • Tematiske undervisningsforløb: Styrk elevernes digitale kompetencer med undervisningsforløb, som spænder på tværs af hjulets kompetenceområder

Form

Et årsabonnement til Elevens Digitale Kompetencehjul giver skolen adgang til administrationsmodulet. Herfra kan skolen oprette interne "superbrugere" (klasselærere, IT-vejledere eller andre relevante medarbejdere), som kan oprette grupper, udtrække rapporter og tilgå de tematiske undervisningsforløb.

Der er intet loft på antallet af kortlægninger en skole kan foretage sig mens de abonnerer på materialet.

Vejledende pris
5.000 kr

Pris er pr skole, pr år, ex moms.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876.

Send en forespørgsel

Dit navn *

Organisation

Email*

Telefon*

Forslag til dato

Besked *


Andre interessante ydelser