UV-materiale: IT og medier i grundskolen

Posted

Undervisningsmateriale til grundskolen, der sætter digitalisering og digital dannelse på dagsordenen fra 1. klasse. Udarbejdet efter Fælles Mål for IT og Kommunikation.


Digital dannelse for grundskoleelever i klassetrinene 1. - 9.

Formålet med undervisningsmaterialet er, at give lærere i grundskolen de rette værktøjer til at inddrage digital dannelse som fast element i undervisningen, allerede fra 1. klasse. Gennem praktiske øvelser og faglige temaer udarbejdet for de enkelte klassetrin, lægger materialet op til at eleverne år efter år bliver bedre til at færdes på nettet og indgå i medierede netværk, og at de tænker kritisk og reflekterende over deres digitale adfærd.

Læs mere om materialets formål og format her (PDF)

Deltagerprofil

Undervisningsmaterialet er for den enkelte klasselærer, der ønsker at arbejde med IT og Medier i klassen.

Udbytte

  • Materiale der støtter Undervisningsministeriets Fælles Mål
  • Indhold i øjenhøjde med eleverne
  • Hands-on øvelser med forskellige medier og devices
  • Fleksibilitet og inspiration til arbejde med det digitale
  • Overblik over klassens evner og sociale samvær

Form

Undervisningsmaterialet består for hver klassetrin af visuelt præsentationsmateriale (Prezi) og lærervejledning (PDF). Læreren kan selv tilrettelægge indholdet ved at udvælge relevante øvelser og moduler. Materialet lægger op til et længerevarende forløb, hvor emner som digital dannelse, kommunikation og medier tages op løbende over hele skoleåret.

Indhold

Undervisningsmaterialet dækker over en bred række fagligheder og kompetencer, der tilsammen gør eleverne til dannede individer i hverdagens digitale universer. Emner tælles blandt andet:

  • Digital dannelse
  • Digital kommunikation
  • Digital samarbejde
  • Digital kildekritik
  • Digitale fodspor

Se emner for alle årgange her (PDF)

Vejledende pris
3500 kr / år

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til Helene på 5195 0075.

Send forespørgsel

Dit navn *

Organisation

Email eller tlf. *

Forslag til dato

Besked *

Hvad siger andre


Andre interessante ydelser