Center for Digital Dannelse

Én ting er at have digitale færdigheder og at kunne anvende teknologi. Noget andet er at have digital dannelse. Digital dannelse har nemlig intet at gøre med, hvor dygtig du er til at bruge forskellige søgeredskaber og sociale platforme. Det handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed. Hvad er digital dannelse?

Det er ikke kun børn, der kan have gavn af mere digital dannelse. Det gælder også forældre, undervisere, ledere - faktisk enhver der er borger i Danmark. Vi har et bredt udbud af undervisningsforløb, analyser og skræddersyede løsninger.

Sådan arbejder Digital Dannelse

Center for Digital Dannelse

Referencer

Center for Digital Dannelse har stor erfaring med at tale for unge, voksne og ældre. I løbet af de sidste 5 år har vi besøgt mere end 700 forskellige institutioner og organisationer.
Referencer

Udtalelser

» Center for Digital Dannelse formåede at tale direkte til eleverne, og møde dem præcis, hvor de er. Det har sat en masse tanker igang hos eleverne! Jeg tror, de er klar til en snak med deres teamlærere, og de glæder sig meget til at arbejde videre med emnet digital dannelse.

Charlotte Villefrance
Lærer på Allerød Gymnasium

» Digital Dannelse stod for at holde et kort debatoplæg om digital dannelses betydning på bibliotekerne og unges vilkår for at begå sig i den digitale verden. Kursisterne fik en livlig og konstruktiv debat og fik skabt en god åbning for arbejdet med digital dannelse.

Michel Steen Hansen
Direktør for Danmarks biblioteksforening.

» Øregård Gymnasium har et godt og langvarigt samarbejde med Center for Digital Dannelse og udover en oplevelse af stor tilfredshed, mener vi at de er førende eksperter inden for området. Center for Digital Dannelse er på gymnasiet mindst én gang om året når de nye 1. g’er starter.

Lennart Pedersen
IT-chef på Øregård Gymnasium

» Center for Digital Dannelse har gennem workshops for Ungdomsringen skabt viden og debatter omkring digital identitet og fodspor, og givet kursisterne redskaber til at hjælpe de unge med at nå deres mål. Fagpersonerne har fået en bred viden om børn og unges forudsætninger i et digitaliseret samfund.

Lisbeth Teglbjærg
Konsulent hos Ungdomsringen