Materialepakke til forældremøde

Pris

3.500,- årligt
ex moms

Abonnementet købes samlet til hele skolen og indeholder materialer rettet mod forældre i grundskolen.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org

Materialer til afholdelse af forældreaften om digital dannelse på alle klassetrin.

Hvad består materialepakken af?

Pakken består af seks temafilm, som du kan bruge, når du skal holde forældreaften og vil sætte fokus på digital dannelse. Filmene omhandler forskellige emner som børns digitale fællesskaber, online kommunikation og aldersmærkninger i spil og medier. Materialet indeholder desuden en række korte lærervejledninger i pdf-format – én til hver film – men du kan også hente en samlet pdf, som indeholder alle vejledninger. I vejledningerne findes også links til filmene, som du kan bruge, hvis du ønsker at sende filmene til forældrene på fx Aula.

Foruden de seks temafilm og tilhørende vejledninger indeholder pakken også diskussionsspørgsmål samt forældrerettede dilemmakort , som kan bruges i forlængelse af filmene.

Sidst, men ikke mindst består pakken af tre introduktionsfilm, som retter sig mod forældre i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Hvordan bruger jeg materialerne?

Vi anbefaler, at du starter med at afspille den af de tre introduktionsfilm, som er relevant for forældrene i din klasse – det afhænger af børnenes alder og klassetrin. 

Du bestemmer selv, om du derefter vil vise alle seks temafilm på samme forældremøde, eller om du blot vil bruge en enkelt eller få film. Vælger du at bruge alle seks film, bør du afsætte minimum 90 minutter til afviklingen og endnu længere, hvis du ønsker, at forældrene skal arbejde med alle dilemmakort (der findes to dilemmaer pr. film). 

Vælger du blot at bruge en eller få film, skal du afsætte 15 til 30 minutter pr. film, afhængig af hvor meget diskussion, du ønsker at give plads til. Temafilmene har en gennemsnitlig varighed på fem minutter, men vi anbefaler, at du følger op med en fælles opsamling og diskussion i forældregruppen og eventuelt lader forældrene arbejde i grupper med et eller begge af de to dilemmakort, som knytter sig til den pågældende film.

God fornøjelse!

Hvor længe løber mit abonnement?

Som abonnent får din skole adgang til materialerne i ét skoleår ad gangen. Derfor betaler du også kun for den resterende del af indeværende skoleår, når du tilmelder dig som ny abonnent. Herefter er abonnementet fortløbende og fornyes automatisk hvert år i august. Hvis du ønsker at afmelde dit abonnement inden et nyt skoleår, skal du blot give os besked senest den 1. juli.


Introduktion: Indskoling

Denne film kan bruges som introduktion, når du holder forældremøde om digital dannelse for forældre, der har børn i 1. til 3. klasse.
Læs mere...

Introduktion: Mellemtrin

Denne film kan bruges som introduktion, når du holder forældremøde om digital dannelse for forældre, der har børn i 4. til 6. klasse.
Læs mere...

Introduktion: Udskoling

Denne film kan bruges som introduktion, når du holder forældremøde om digital dannelse for forældre, der har børn i 7. til 9. klasse.
Læs mere...

Temafilm: Børns fællesskaber på spil og medier

Denne film giver en overordnet introduktion til, hvordan børn og unge bruger sociale medier og spil til at opbygge og dyrke relationer.
Læs mere...

Temafilm: Online kommunikation og mediedesign

Denne film handler om mediesign, og hvordan børns kommunikation styres af bestemte mekanismer, når de snakker sammen via sociale medier. 
Læs mere...

Temafilm: Aldersgrænser og -mærkninger

Denne temafilm giver gode råd til, hvad man bør tænke over, når man som forældre skal beslutte, hvilke spil og medier ens barn skal have lov at bruge.
Læs mere...

Temafilm: Privatliv og delinger

Denne film sætter fokus på børnenes privatliv på nettet og giver forældrene konkrete råd til, hvordan de hjælper deres børn med at passe på eget og andres privatliv online.
Læs mere...

Temafilm: Kropsidealer og selvfremstilling

Denne film sætter fokus på, hvordan sociale medier især kan få negative konsekvenser for børn og unges selvværd og syn på egen krop.
Læs mere...

Temafilm: Online handel og svindel

Denne film giver konkret viden om, hvordan svindel i handler blandt børn typisk foregår, og hvad man kan gøre for at undgå at blive snydt.
Læs mere...

Samlet præsentation: Alle temafilm

Denne præsentation er til dig, der vil gennemgå alle eller de fleste temafilm, når du holder forældremøde om digital dannelse.
Læs mere...