Materialepakke til ungdomsuddannelser

Pris

5000,- årligt
ex moms

Abonnementet købes samlet til hele skolen og indeholder materialer rettet mod unge på ungdomsuddannelser.

Flere materialer

Læs også om vores nye værktøj, som styrker din skoles strategiske arbejde med at udvikle elevernes digitale kompetencer. 

Se mere her (åbner nyt vindue)

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org

Undervisningsmaterialer om digital dannelse til unge på ungdomsuddannelser. Materialepakken sætter særligt fokus på online kommunikation, lovgivning og digitale fodspor.

Hvad består materaialepakken af?

Pakken består af digitale undervisningsmaterialer, som kan bruges på en bred række af ungdomsuddannelser. Den indeholder otte workshops, som sætter fokus på digital dannelse indenfor tre overordnede temaer, nemlig Kommunikation, Lovgivning og Digitale fodspor.

Alle workshops består af en præsentation samt en lærervejledning i pdf. Præsentationen ligger online og er lavet i programmet Prezi. Derudover findes printbare arbejdsark til eleverne. Pakken indeholder undervisningsmaterialer til i alt 12 lektioner, og materialerne kan frit benyttes af alle skolens lærere, når skolen har tegnet et abonnement. 

Hvordan bruger jeg materialerne?

De otte workshops afvikles som klasseundervisning, der veksler mellem undervisning i plenum og elevarbejde i grupper. Hver workshop har en varighed på 45-90 minutter. 

Som lærer kan du gennemgå alle tre temaer eller udvælge relevante workshops efter behov. Alle lærervejledninger indeholder anbefalinger til, hvilke fag den enkelte workshop passer særlig godt ind i. Materialerne er desuden udviklet med fokus på at mindske den enkelte lærers forberedelsestid, og derfor bliver fakta og vigtige begreber introduceret i videoer, som ligger indlejret i præsentationerne. 

Første gang du underviser med materialerne i en klasse, kan du oplagt starte med at afspille denne video om, hvad digital dannelse er.

Hvor længe løber mit abonnement?

Som abonnent får din skole adgang til materialerne i ét skoleår ad gangen. Derfor betaler du også kun for den resterende del af skoleåret, når du tilmelder dig som ny abonnent. Herefter er abonnementet fortløbende og fornyes automatisk hvert år i august. Hvis du ønsker at afmelde dit abonnement inden et nyt skoleår, skal du blot give os besked senest den 1. juli.


Kommunikation: Deepfakes

Workshoppen sætter fokus på deepfakes – billeder, videoer og lydfiler der er skabt eller manipuleret gennem kunstig intelligens. Eleverne lærer at genkende og afkode deepfakes.
Læs mere…

Kommunikation: Grænsesætning

Workshoppen træner elevernes diskussionsevner ved at bede dem overveje, ud fra et virkeligt eksempel, hvorvidt man kan sætte grænser for andres kommentarer i et offentligt forum.
Læs mere…

Kommunikation: Kildekritik på nettet

Workshoppen opbygger elevernes forståelse for digital kildekritik og består af en øvelse, hvor elever får til opgave at søge viden om bl.a. troværdighedssymboler, phishing, confirmation bias og baiting.
Læs mere…

Lovgivning: Billeddeling uden samtykke

Workshoppen giver elever viden om konkret lovgivning vedrørende billeddeling. Gennem en række gråzone-eksempler bedes eleverne vurdere, hvor den juridiske grænse går, samt reflektere over etiske hensyn når der deles uden samtykke.
Læs mere…

Lovgivning: Private beskeder

Workshoppen omhandler lovgivning om brevhemmelighed – paragraf 236 – der bl.a. benyttes i tilfælde hvor private beskeder deles og i sager om identitetstyveri.
Læs mere…

Lovgivning: Trusler på nettet

Workshoppen sætter fokus på sager, hvor der er faldet dom om trusler på nettet. Elever gøres opmærksomme på de mulige konsekvenser, der er ved at dele opslag som kan opfattes truende.
Læs mere…

Digitale fodspor: Stalking

Workshoppen træner elevernes digitale informationssøgning og demonstrerer hvordan virksomheder, svindlere eller andre interesserede parter kan finde informationer om dig.
Læs mere…

Digitale fodspor: Sikre kodeord

Workshoppen sætter fokus på online sikkerhed og stærke koder. Eleverne trænes i at sikre deres online profiler, både privat og til brug i skole eller arbejde.
Læs mere…