Materialepakke til ungdomsuddannelser

Pris

5000,- årligt
ex moms

Pakken købes samlet til Abonnementet købes samlet til hele skolen og indeholder materialer rettet mod unge på ungdomsuddannelser.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org

Undervisningsmaterialer om digital dannelse til unge på ungdomsuddannelser. Materialepakken sætter særligt fokus på online kommunikation, lovgivning, selvfremstilling og digitale fodspor.

Hvad består materialepakken af?

Pakken består af digitale undervisningsmaterialer, som kan bruges på en bred række af ungdomsuddannelser. Fra august 2022 vil pakken indeholde ti workshops, som sætter fokus på digital dannelse indenfor fire overordnede temaer, nemlig Kommunikation, Lovgivning, Selvfremstilling og Digitale fodspor.

Alle workshops består af en præsentation samt en lærervejledning i pdf. Præsentationen ligger online og er lavet i programmet Prezi. Derudover findes printbare arbejdsark til eleverne. Pakken indeholder undervisningsmaterialer til ca. 12 timer, og materialerne kan frit benyttes af alle skolens lærere, når skolen har tegnet et abonnement.

Hvordan bruger jeg materialerne?

De ti workshops afvikles som klasseundervisning, der veksler mellem undervisning i plenum og elevarbejde i grupper. Hver workshop har en varighed på 45-100 minutter. 

Som lærer kan du gennemgå alle fire temaer eller udvælge relevante workshops efter behov. Alle lærervejledninger indeholder anbefalinger til, hvilke fag den enkelte workshop passer særligt godt ind i. Materialerne er desuden udviklet med fokus på at mindske den enkelte lærers forberedelsestid, og derfor bliver fakta og vigtige begreber introduceret i videoer, som ligger indlejret i præsentationerne. Første gang du underviser med materialerne i en klasse, kan du oplagt starte med at afspille denne video om, hvad digital dannelse er.

Hvor længe løber mit abonnement?

Som abonnent får din skole adgang til materialerne i ét skoleår ad gangen. Derfor betaler du også kun for den resterende del af skoleåret, når du tilmelder dig som ny abonnent. Herefter er abonnementet fortløbende og fornyes automatisk hvert år i august. Hvis du ønsker at afmelde dit abonnement inden et nyt skoleår, skal du blot give os besked senest den 1. juli.


Kommunikation: Deepfakes

Workshoppen sætter fokus på deepfakes - billeder, videoer og lydfiler der er skabt eller manipuleret gennem kunstig intelligens. Eleverne lærer at genkende og afkode deepfakes.
Læs mere...

Kommunikation: Grænsesætning

Workshoppen træner elevernes diskussionsevner ved at bede dem overveje, ud fra et virkeligt eksempel, hvorvidt man kan sætte grænser for andres kommentarer i et offentligt forum.
Læs mere...

Kommunikation: Kildekritik på nettet

Denne workshop styrker elevernes forståelse for digital kildekritik gennem forskellige råd og redskaber til faktatjek.
Læs mere...

Lovgivning: Billeddeling uden samtykke

Denne workshop har til formål at øge elevernes viden om loven vedr. billeddeling og fokuserer desuden på de etiske dilemmaer, der er forbundet med delinger.
Læs mere...

Lovgivning: Private beskeder

Denne workshop sætter fokus på lovgivningen vedr. brevhemmelighed, som bl.a. er blevet brugt i sager, hvor unge har delt screenshots af private beskeder.
Læs mere...

Lovgivning: Trusler på nettet

Workshoppen sætter fokus på trusler skrevet online og dykker både ned i lovmæssige og etiske spørgsmål.
Læs mere...

Digitale fodspor: Dine spor

Workshoppen sætter fokus på, hvor meget vi kan finde om hinanden ved få og simple søgninger i åbne kilder. 
Læs mere...

Digitale fodspor: Sikre kodeord

Workshoppen sætter fokus på online sikkerhed i form af stærke koder. Eleverne trænes i at sikre deres digitale profiler, både privat og til brug i skolen eller på arbejde.
Læs mere...

Selvfremstilling: Fear of missing out

Denne workshop sætter fokus på, hvordan vi præsenterer os selv online, og hvad det betyder for vores trivsel, at vi kan spejle os i hele verden, når vi færdes på nettet.
Læs mere...

Kommunikation: Misforståelser

Denne workshop sætter fokus på online kommunikation og modtager-afsender-forhold. Workshoppen træner elevernes kritiske sans, når de kommunikerer med andre på nettet.
Læs mere...