Oplæg og workshops

Digital dannelse i øjenhøjde

Her kan du læse mere om alle vores forskellige oplæg og workshops – både til børn, unge, forældre og fagpersoner. Når vi underviser, blander vi forskning, digitale trends og erfaringer fra skoler i hele landet. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen og virkeligheden og formidler i øjenhøjde og med humor. 

Vores mål er, at du altid går fra vores oplæg eller workshop med ny viden, noget at tænke videre over og konkrete redskaber til dit eget digitale liv, til din undervisning eller til samtalen om dit barns online færden.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org

Digital dannelse på mellemtrinnet

Støt eleverne i gode digitale fællesskaber, og hjælp dem til at begå sig trygt og sikkert online
Læs mere...

Digital dannelse i udskolingen

Hjælp eleverne i udskolingen til at navigere kritisk og reflekteret i digitale fællesskaber
Læs mere...
Oplæg til forældre om digital dannelse

Forældreaften om digital dannelse

Giv forældrene en fælles forståelse og styrk skole-hjem-samarbejdet om børnenes digitale liv
Læs mere...

Pædagogisk Dag

Oprust personalegruppen med ny viden om børn og unges digitale trends, tendenser og faldgruber
Læs mere...

Digital dannelse på ungdomsuddannelser

Sæt fælles fokus på digital dannelse med emner som fake news, kommunikation og digitale fællesskaber
Læs mere...

Online forældreaften

Lad forældregruppen få en fælles forståelse for digital dannelse hjemme fra sofaen
Læs mere...

Online: Digital dannelse på ungdomsuddannelser

Skab fælles forståelse for digital dannelse hos lærere og elever.
Læs mere...

Online pædagogisk dag

Få ny viden om elevernes digitale liv og konkrete værktøjer til at undervise i digital dannelse
Læs mere...

Fælles workshop for børn og forældre

Hjælp forældre og deres børn med at sætte gang i den gode snak om det digitale liv.
Læs mere...

Strategisk workshop

Kom godt i gang med skolens strategi for digital dannelse.
Læs mere...

Digital dannelse i børnehaven

Oprust børnehavens personalegruppe med viden og inspiration til at arbejde med digital dannelse.
Læs mere...