Oplæg og workshops

Pædagogisk dag

En heldagsworkshop for undervisere, der lader deltagere gå i dybden med emner som virtuelle læringsfællesskaber, den digitale lærerrolle og det aktuelle medielandskab.
Læs mere...

Din digitale dobbeltgænger

Få en øget bevidsthed om dit digitale jeg og tag kontrollen over dine digitale fodspor.
Læs mere...

Mobiltelefoner – for og imod

Er smartphones med til at skabe ensomhed, afhængighed og stress? Eller er mobilen vor tids mest alsidige og brugbare værktøj?
Læs mere...

Forælder til en digital indfødt

Start en naturlig og nuanceret dialog om gaming, sociale medier og internettet med dit digitale barn.
Læs mere...

Ledelsessparring: den digitale organisation

Sparring til ledelsen på uddannelsesinstitutioner, der inspirerer til målrettede initiativer for at fremme organisationens digitale trivsel og sikrer en rød tråd mellem jeres online og offline univers.
Læs mere...

Det digitale overblik

Hvordan kan skolen bedst sætte fokus på digital dannelse? Ved at ramme eleverne hvor de er lige nu, og ved at sikre at forældre og fagpersonalet har samme udgangspunkt for at arbejde sammen i skolen og hjemme.
Læs mere...

Den virtuelle skole

For ledere, lærere og forældregrupper om skolens virtuelle fællesskab og etableringen af digitale retningslinjer i hjemme og i klassen.
Læs mere...

Abonnement: Elevens Digitale Kompetencehjul

Administrativt adgang til læringsværktøjet Elevens Digitale Kompetencehjul, som giver skoler overblik over elevers samlede styrker og svagheder for at målrette undervisning og følge udvikling.
Læs mere...

Inspiration til digital dannelse

Oplægget giver et helikopterperspektiv på digital dannelse og hvordan det påvirker vores samfund i dag.
Læs mere...

Digital dannelse for elever

Oplægget undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.
Læs mere...