Hvad tilbyder vi?

Undervisningsmateriale

Vi udvikler undervisningsforløb om digitale dilemmaer og digital dannelse. Materialet veksler mellem diskussionsspørgsmål, vidensoplæg og praktiske øvelser.

Vidensoprustning

Vi udgiver løbende artikler, videoer og små øvelser, som kan være med til at klæde dig på til at være digitalt dannet.

Oplæg og workshops

Vi afholder oplæg og workshops til alle aldre. Vi beskæftiger os med alt fra billeddeling til digitaliseringsstrategier - og taler altid i øjenhøjde til vores publikum.

hvad er digital dannelse

Hvad er digital dannelse?

Digital dannelse handler ikke om hvor dygtig du er til at bruge forskellige søgemaskiner eller it-platforme. Det handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed.
LÆS MERE OM DIGITAL DANNELSE

Det er ikke kun børn og unge, der kan have gavn af digitale dannelse; vi lever alle i en digitaliserede verden. På tværs af livssfærer har det digitale indflydelse på os både som forbrugere, brugere, medborgere og medarbejdere.

Om Center for Digital Dannelse

Center for Digital Dannelse er skabt af behov. Behov for en kyndig og nuanceret italesættelse af menneskers digitale tilstedeværelse socialt såvel som professionelt. Behov for en opkvalificering af kompetencer der sikrer sikker og kritisk færden på nettet. Vores mål er at gøre elever, medarbejdere og ledere i stand til at træffe reflekterede beslutninger om, hvad det vil sige at være dannet i det 21. århundrede.

Vores kundeportefølje er bred og vores nedslagspunkter spænder over emner som digitale fodspor, online identitet, netetik, ophavsret, medieeffekt, internetkultur og digitaliseringsteknologier.

Fælles for det hele er, at vi er på forkant med digitalisering.

Vores ekspertise spænder bredt – men dit behov er specifikt

Ring til os på tlf. 71743876 eller skriv på dd@digitaldannelse.org

Hvad siger vores kunder?

“Eleverne siger enstemmigt, at Jacob Brøndum Pedersen fra Center for Digital Dannelse var en fantastisk oplægsholder. Han formåede at tale direkte til eleverne, og møde dem præcis, hvor de er.”

Allerød Gymnasium Charlotte Villefrance, CVI, Lærer

“I Carlsberg Danmark har vi arbejdet sammen med Center for Digital Dannelse og kan varmt anbefale dem. Center for Digital Dannelse kombinerer ekspertviden med en professionel tilgang og formidler deres budskab på en overbevisende og meget anvendelig måde.”

Carlsberg Anni Lyngskær, Kommunikationskonsulent, Carlsberg Danmark

“Foredraget for skoleledere i Gladsaxe Kommune med Center for Digital Dannelse skabte en utrolig brugbar viden og gav et indspark til en række diskussioner hvor de enkelte ledere fik mulighed for at arbejde videre med deres digitale udfordringer.”

Gladsaxe Kommune Betina B. Larsen, Områdeleder i Områdeinstitutionen Vadgård