Materialepakke til grundskolen

Pris

3500,- årligt
ex moms

Pakken købes samlet til hele skolen og indeholder materialer til alle klassetrin.

Case

Hør hvorfor Sølvgade Skole bruger vores materialer

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org

Materialepakken indeholder forløb om digital dannelse til alle klassetrin i grundskolen. Forløbene understøtter de faglige mål indenfor it og kommunikation i faget Dansk.

Hvordan bruger jeg materialerne?

Pakken indeholder forløb til alle klassetrin og kan frit benyttes af alle lærere på skolen. Alle forløb består af en præsentation samt en lærervejledning i pdf. Præsentationen ligger online og er lavet i programmet Prezi. Derudover findes printbare arbejdsark og materialer klar til at sende til forældre.

Hvad består materialepakken af?

Materialepakken til grundskolen består af ni forløb om digital dannelse til alle klassetrin fra 1.-9. klasse. Forløbene kan afvikles på mellem 4-6 lektioner pr. årgang og opfylder de faglige mål indenfor it og kommunikation i faget Dansk.

Flere øvelser fokuserer desuden på at styrke klassens fællesskab og kan derfor oplagt indgå som et led i skolens trivsels- og inklusionsarbejde, samt i forebyggelsen af mobning. Derudover indeholder grundpakken også redskaber til at styrke skole-hjem-samarbejdet omkring digital dannelse. Materialerne opdateres årligt, så du kan være sikker på, at indholdet følger med den digitale verden, som hele tiden ændrer sig.

Hvor længe løber mit abonnement?

Som abonnent får din skole adgang til materialerne i ét skoleår ad gangen. Derfor betaler du også kun for den resterende del af skoleåret, når du tilmelder dig som ny abonnent. Herefter er abonnementet fortløbende og fornyes automatisk hvert år i august. Hvis du ønsker at afmelde dit abonnement for næste skoleår, skal du blot give os besked senest den 1. juli.


1. klasse: Velkommen på nettet

Undervisningsforløbet for 1. klasse hedder “Velkommen på nettet” og har fokus på børnenes spæde omgang med det digitale.
Læs mere...

2. klasse: Hvem skriver du med?

Undervisningsforløbet for 2. klasse hedder ”Hvem skriver du med?” og har fokus på, at eleverne skal begynde at forholde sig til, hvordan de skriver på nettet, og hvordan der bliver skrevet til dem.
Læs mere...

3. klasse: Digital identitet

Undervisningsforløbet for 3. klasse hedder ”Digital identitet”, og har fokus på den identitet eleverne skaber online gennem deres digitale adfærd.
Læs mere...

4. klasse: Digitale fodspor

Undervisningsforløbet for 4. klasse hedder "Digitale fodspor", og har fokus på at eleverne opnår indsigt i hvad digitale fodspor er, og hvilken betydning de har for elevernes færden på nettet.
Læs mere...

5. klasse: Det vi gør på nettet

Undervisningsforløbet for 5. klasse hedder ”Når du siger noget på nettet" og har fokus på digital og social kildekritik og digitale adfærdsmønstre.
Læs mere...

6. klasse: Digitalt samarbejde

Undervisningsforløbet for 6. klasse hedder ”Digital samarbejde”, og har fokus på digitalt samarbejde og online diskussioner.
Læs mere...

7. klasse: God stil på nettet

Undervisningsforløbet for 7. klasse hedder “God stil på nettet” og har fokus på netetik.
Læs mere...

8. klasse: Digital kommunikation

Undervisningsforløbet til 8. klasse hedder “Digital kommunikation” og har fokus på forskellige digitale platformes kommunikative muligheder.
Læs mere...

9. klasse: Dannelse i en digital verden

Undervisningsforløbet til 9. klasse hedder “Dannelse i en digital verden” og har fokus på digital dannelse, hvor refleksion om egen brug af netmedier er i fokus.
Læs mere...