Digital kompetencekortlægning

Efteruddannelse for undervisere på gymnasiale uddannelser. Vi stiller skarpt på dine digitale kompetencer og hvordan disse arbejdes videre med – både individuelt og i forbindelse med din daglige undervisning.

Ledelsessparring: Den Digitale Institution

Sparring til ledelsen på uddannelsesinstitutioner, der inspirerer til målrettede initiativer for at fremme organisationens digitale trivsel og sikrer en rød tråd mellem jeres online og offline univers.

Pædagogisk Dag

En heldagsworkshop for undervisere, der lader deltagere gå i dybden med emner som virtuelle læringsfællesskaber, den digitale lærerrolle og det aktuelle medielandskab.

Den virtuelle skole

For ledere, lærere og forældregrupper om skolens virtuelle fællesskab og etableringen af digitale retningslinjer i hjemme og i klassen.

UV-materiale: IT og medier i grundskolen

Undervisningsmateriale til grundskolen, der sætter digitalisering og digital dannelse på dagsordenen fra 1. klasse. Udarbejdet efter Fælles Mål for IT og Kommunikation.

Digital dannelse for elever

Oplægget undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.

Den Digitale Skattejagt

Den Digitale Skattejagt er en række øvelser, lege og gruppearbejde rettet mod grundskolens mellemtrin.