DET VIRTUELLE GYMNASIUM

For skoleledere, om skolens virtuelle fællesskab, undervisernes rolle, ansvarsfordeling og etableringen af en digital politik.

GØR-DET-SELV DIGITAL DANNELSE

UV-materiale til lærere og ledelse der gør skolen i stand til selvstændigt at afholde workshop og foredrag om digital dannelse, når det akutte behov opstår.

DIGITALE KOMPETENCER – SUPERBRUGER

Train-the-trainer forløb der gør ledere og medarbejdere i stand til selvstændigt at videreformidle digital ekspertviden internt i virksomheden.

DIGITAL KOMPETENCEOPBYGNING

Inspirationsworkshop for medarbejdere. Kortlægning af personlige digitale kompetencer og målrettet bud på opkvalificering gennem ekspertråd og faglig sparring.

DIGITAL LEDELSE

Få overblik over dine medarbejderes digitale kompetencer og skab et konkret udgangspunkt for organisationens digitale strategi.

UNDERVISNINGSMATERIALE, 1. – 9. KLASSE

Undervisningsmateriale til grundskolen, der sætter digitalisering og digital dannelse på dagsordenen fra 1. klasse. Udarbejdet efter fælles faglige mål for IT og Kommunikation.

ARBEJDSPLADSENS DIGITALE POLITIK

Digital politik er et sæt “online spilleregler” der gælder for alle medlemmer af en organisation. Formålet er bedre kommunikation og samarbejde.

DIGITAL DANNELSE FOR ELEVER

Tag ordentlig fat i digital dannelse i klassen og på skolen. Digital Dannelse undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.

HVAD FOREGÅR DER!

Start dialogen mellem dig og dit digitale barn. Målrettet forældre til unge mennesker, kommer dette forløb omkring brugen af sociale medier og gaming, samt trends som selfies, memes og sexting.