GØR-DET-SELV DIGITAL DANNELSE

UV-materiale til lærere og ledelse der gør skolen i stand til selvstændigt at afholde workshop og foredrag om digital dannelse, når det akutte behov opstår.

DIGITALE KOMPETENCER – SUPERBRUGER

Train-the-trainer forløb der gør ledere og medarbejdere i stand til selvstændigt at videreformidle digital ekspertviden internt i virksomheden.

DIGITAL KOMPETENCEOPBYGNING

Videreuddannelse for fagpersoner. Kortlæg dine personlige digitale kompetencer og få målrettet opkvalificering gennem ekspertråd og faglig sparring.

STRATEGISK OVERBLIK

Få overblik over dine medarbejderes digitale kompetencer og skab et konkret udgangspunkt for organisationens digitale strategi.

UNDERVISNINGSMATERIALE, 1. – 9. KLASSE

UV-materiale til grundskolen, der sætter digitalisering og digital dannelse på dagsordenen fra 1. klasse. Udarbejdet efter fælles faglige mål for IT og Kommunikation.

DIGITAL POLITIK

Digital politik er et sæt “online spilleregler” der gælder for alle medlemmer af en organisation. Formålet er bedre kommunikation og samarbejde.

DIGITAL DANNELSE FOR ELEVER

Tag ordentlig fat i digital dannelse i klassen og på skolen. Digital Dannelse undersøger hvordan man indgår i et socialt, etisk, trygt og værdiskabende samspil med andre i den virtuelle verden.

HVAD FOREGÅR DER!

Start dialogen mellem dig og dit digitale barn. Målrettet forældre til unge mennesker, kommer dette forløb omkring brugen af sociale medier og gaming, samt trends som selfies, memes og sexting.

DET TEKNOLOGISKE KLASSEVÆRELSE

Inddrag meningsfuld teknologi i undervisningen, der fremmer didaktikken og læring. Forløbet giver inspiration og praktiske øvelser til lærere, samt konkret rådgivning til ledelse.

DIGITALISERINGSTRATEGI TRIN-FOR-TRIN

Konsulentbistand for virksomheder, der lægger en 4-trins strategi for digitalisering så du klædes ordentligt på – inden du køber nye teknologier ind.