Handelsbetingelser

Center for Digital Dannelses vilkår og handelsbetingelser

Sidst opdateret 8. april 2021

1. Generelt

1.1. Disse vilkår & betingelser [herefter ”Betingelserne”] regulerer forholdet mellem Center for Digital Dannelse og dig som kunde [herefter ”Kunden”] på den indgåede aftale vedrørende oplæg og kurser [herefter ”Ydelsen”] afholdt af Center for Digital Dannelses konsulenter [herefter ”Konsulenten”].
1.2. Der skelnes mellem den først aftalte leveringsdato for Ydelsen [herefter “Oprindelig leveringsdato”] og ny dato, som er aftalt i forbindelse med ombooking jf. punkt 4 [herefter “Ny leveringsdato”].

2. Teknik

2.1. Konsulenten skal have stillet projektor, smartboard eller storskærm til rådighed for fremvisning af sin præsentation. Konsulenten medbringer egen pc samt adapterstik og presenter.
2.2. Ydelsen bør afvikles i et lokale med god internetforbindelse. Såfremt der skal oprettes et gæstelogin og en kode til det lokale wifi, bedes dette være klar ved Konsulentens ankomst.
2.3. Ved publikumsantal over 100 eller ved dårlig akustik i rummet, anbefaler vi, at Konsulenten udstyres med en mikrofon.
2.4. Ved yderligere krav til praktik – fx krav til materialer som pen og papir – aftales dette på forhånd mellem Konsulenten og Kundens kontaktperson.

3. Børn og unge

3.1. Ved Ydelser, hvor deltagerne udgøres af børn og unge, bedes fagpersonale bistå med at holde ro og orden. Kundens fagpersoner er desuden ansvarlige for at orientere sig i de på forhånd sendte materialer til brug i gruppe- og/eller klassearbejde, hvor Konsulenten ikke er til stede. Dette aftales forud for dagen.
3.2. Ved arrangementer, hvor der indsamles data via digitale værktøjer, skal Kunden på forhånd have den fornødne samtykke for de børn og unge under 13 år, som eventuelt deltager.

4. Aflysning

4.1. Ved aflysning fra Kundens side senest 60 dage inden Oprindelig leveringsdato for Ydelsen opkræves intet honorar.
4.3. Kunden kan ved aflysninger indtil senest 7 dage inden Oprindelig leveringsdato ombooke Ydelsen til en Ny leveringsdato. Ny leveringsdato skal ligge indenfor 1 år fra Oprindelig leveringsdato.
4.4. Ved aflysning fra Kundens side senere end 7 dage før Oprindelig leveringsdato opkræves fuldt honorar, og det er ikke muligt at ombooke Ydelsen til en ny dato.
4.5. Ved aflysninger fra Kundens side senere end 60 dage inden Oprindelig leveringsdato, hæfter kunden for eventuelle ikke-refunderbare omkostninger til overnatning eller transport for Konsulenten, som er bestilt i forbindelse med afholdelse af Ydelsen. Center for Digital Dannelse bestræber os dog altid på at finde løsninger, som kan refunderes.
4.6. Ved aflysning fra Kundens side af en Ydelse, som allerede én gang er booket til Ny leveringsdato opkræves fuldt honorar, og det er ikke muligt at ombooke datoen.
4.7. Center for Digital Dannelse kan ligeledes være nødsaget til at aflyse. Dette skal dog senest ske en måned inden datoen for Ydelsen. I særlige tilfælde, fx ved vejrforhold, der forhindrer fremkomst, eller ved akut sygdom eller lignende, kan Konsulenten desuden være nødsaget til at aflyse med kortere varsel. I disse tilfælde vil Center for Digital Dannelse så vidt muligt sende en anden Konsulent. Kan dette ikke lade sig gøre, tilbydes Kunden en ombooking til halv pris indenfor et år fra først aftalte dato.

5. Force Majeure

5.1. Ved aflysning i tilfælde af force majeure eller andre omstændigheder uden for Center for Digital Dannelse kontrol – herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, politisk uro, svigt i forsyningskilder eller lignende – tilbydes Kunden en ombooking indenfor et år fra Oprindelig leveringsdato.
5.2. Aflysning ved Force Majeure skal ske senest 12 timer inden Oprindeligt leveringstidspunkt.

6. Pris og betaling

6.1. Priser er eksklusiv moms og aftales skriftligt mellem Kundens kontaktperson og Konsulenten inden afholdelsesdagen.
6.2. Med mindre andet er aftalt, udregnes transportudgifter efter Statens kilometertakst fra Center for Digital Dannelses adresse på Vesterbrogade 14A, 1620 København. Bro- og færgeafgifter tillægges prisen i de tilfælde, hvor dette er relevant.
6.3. Center for Digital Dannelse sender en faktura ved aftalens indgåelse med betalingsfrist på 14 dage.

7. Lovvalg og værneting

  1. 7.1. Enhver tvist, der udspringer af disse Betingelser, skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

8. Kontakt

8.1. Center for Digital Dannelse
Vesterbrogade 14A, 2. sal
1620 København V

+45 61 33 78 58
dd@digitaldannelse.dk