Handelsbetingelser

Center for Digital Dannelses vilkår og handelsbetingelser

Sidst opdateret 11. juni 2019

 

 1. Generelt
  1.1. Disse vilkår & betingelser [herefter ”Betingelserne”] regulerer forholdet mellem Center for Digital Dannelse og dig som kunde [herefter ”Kunden”] på den indgåede aftale vedrørende oplæg og kurser [herefter ”Ydelsen”] afholdt af Center for Digital Dannelses konsulenter [herefter ”Konsulenten”].
 2. Teknik
  2.1. Konsulenten skal have stillet projektor, smartboard eller storskærm til rådighed for fremvisning af sin præsentation. Konsulenten medbringer egen pc samt adapterstik og presenter.
  2.2. Ydelsen bør afvikles i et lokale med god internetforbindelse. Såfremt der skal oprettes et gæstelogin og en kode til det lokale wifi, bedes dette være klar ved Konsulentens ankomst.
  2.3. Ved publikumsantal over 100 eller ved dårlig akustik i rummet, anbefaler vi, at Konsulenten udstyres med en mikrofon.
  2.4. Ved yderligere krav til praktik – fx krav til materialer som pen og papir – aftales dette på forhånd mellem Konsulenten og Kundens kontaktperson.
 3. Børn og unge
  3.1. Ved Ydelser, hvor deltagerne udgøres af børn og unge, bedes fagpersonale bistå med at holde ro og orden. Kundens fagpersoner er desuden ansvarlige for at orientere sig i de på forhånd sendte materialer til brug i gruppe- og/eller klassearbejde, hvor Konsulenten ikke er til stede. Dette aftales forud for dagen.
  3.2. Ved arrangementer, hvor der indsamles data via digitale værktøjer, skal Kunden på forhånd have den fornødne samtykke for de børn og unge under 13 år, som eventuelt deltager.
 4. Aflysning
  4.1. Ved aflysning fra Kundens side senest 14 dage inden den planlagte dato for Ydelsen, opkræves intet honorar. Ved aflysning herefter, men senest to døgn før den planlagte dato, opkræves 50 % af honoraret. Aflysninger, der sker senere end dette, faktureres med det fulde beløb samt eventuelle forudbetalte transportudgifter.
  4.2. Center for Digital Dannelse kan ligeledes være nødsaget til at aflyse. Dette skal dog senest ske en måned inden datoen for Ydelsen. I særlige tilfælde, fx ved vejrforhold, der forhindrer fremkomst, eller ved akut sygdom eller lignende, kan Konsulenten desuden være nødsaget til at aflyse med kortere varsel. I disse tilfælde vil Center for Digital Dannelse så vidt muligt sende en anden Konsulent. Kan dette ikke lade sig gøre, tilbydes Kunden en ombooking til halv pris indenfor et år fra først aftalte dato.
 5. Force Majeure
  5.1. Ved aflysning i tilfælde af force majeure eller andre omstændigheder uden for Center for Digital Dannelse kontrol – herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, politisk uro, svigt i forsyningskilder eller lignende – tilbydes Kunden en ombooking indenfor et år fra først aftalte dato.
 6. Pris
  6.1. Priser er eksklusiv moms og aftales skriftligt mellem Kundens kontaktperson og Konsulenten inden afholdelsesdagen. Med mindre andet er aftalt, udregnes transportudgifter efter Statens kilometertakst fra Center for Digital Dannelses adresse på Vesterbrograde 14A, 1620 København. Bro- og færgeafgifter tillægges prisen i de tilfælde, hvor dette er relevant.
 7. Betaling
  7.1. Center for Digital Dannelse sender en faktura, når Ydelsen er leveret. I de tilfælde, hvor flere Ydelser er planlagt indenfor kort tid – fx i form af et pakketilbud – sendes fakturaen efter sidste afholdelsesdato.
  7.2. Fakturaen ska betales senest 14 dage efter modtagelsen.
 8. Lovvalg og værneting
  8.1. Enhver tvist, der udspringer af disse Betingelser, skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.
 9. Kontakt
  9.1. Center for Digital Dannelse
  Vesterbrogade 14A, 2. sal
  1620 København V

  +45 61 33 78 58
  dd@digitaldannelse.dk