Hvordan arbejder vi med digital dannelse

Lad os tale om hvordan digital dannelse ser ud for dig og dine nærmeste, men også hvordan vi kan forholde os til det i familien, skolen og på arbejdet. Vores mission i Center for Digital Dannelse er at gøre den komplekse verden af digital dannelse forståelig og nærværende, så du kan navigere med tillid og indsigt.

Center for Digital Dannelse

© Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt Center for Digital Dannelse

Senest opdateret 30. maj. 2024


Kanterne er ofte trukket skarpt op, når man diskuterer digital dannelse og sociale medier. Tech-giganter, spilfirmaer, myndigheder, børnefaglige personer og organisationer samt diverse interesseorganisationer trækker meninger, lovgivning og tendenser i hver deres retning. Samtidig bliver der udgivet masser af forskning og guidelines på området. I midten står børn, unge, forældre, fagpersoner og ledelser på danske skoler og undrer sig over, hvad de skal gøre. Hvordan skal de kunne navigere i den viden og udvikling, som bare accelererer?

Hos Center for Digital Dannelse arbejder vi for at oversætte denne kompleksitet til det publikum, vi har med at gøre. Vi tager fat i alt det relevante for det specifikke publikum, vi står overfor – om det så er forskning, nye apps, tekniske tiltag, lovgivning eller andet relevant indhold. Alt for ofte præsenteres disse emner på tørre PowerPoint-slides, som ingen rigtig husker.

Derfor er det vigtigt for os, at vores arbejde er personligt og nærværende for alle deltagere i vores workshops eller læsere af vores artikler. Da der er så mange strømninger, og det kan være svært at navigere, mener vi, at man bør starte med det nære først. Start med at blive enige i den nære familie om nogle fælles retningslinjer. Derefter kan det brede sig til den store familie, venner og bekendte og videre til klassens forældre.

På samme måde må skolen starte med at se, hvor de kan understøtte. Alt for ofte bliver det et spørgsmål om, hvem der har ansvaret – skolen eller forældrene – og det er barnet, der falder mellem de to stole. Et eksempel kunne være en forældrefolder, en skabelon til skole-hjem-samtaler eller konkrete trivselsmålinger blandt forældre og elever. Lige meget hvad, skal skolen tage stilling til, hvad man kan forvente af den, og hvad de forventer af forældrene.

Skolen skal arbejde strategisk på dette felt. Vi anser arbejdet med digital dannelse som en lige så elementær del af dialogen som emner som alkohol og seksualitet. Der må være en naturlighed over det. Når man taler om digital dannelse ud fra en helhedstænkning, kommer man længst.