Guide: Beskyt dit barns privatliv på nettet

Hjælp dit barn, når hun eller han skal oprette en ny profil på et socialt medie eller i et spil. Børn har nemlig brug for hjælp til at passe på deres privatliv.

Marie Dollerup Enevoldsen
Ansvarlig for børne- og ungeområdet

© Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt Center for Digital Dannelse

Senest opdateret 18. okt. 2022


Denne artikel er skrevet i forbindelse med kampagnen Snak Med for Københavns Kommune.

Selvom børn og unge ved meget om de tekniske muligheder på nettet, har de ikke nødvendigvis fokus på deres privatliv, når de opretter en ny profil på et socialt medie eller i et spil. Derfor bør du hjælpe dit barn på vej.

Opret profilen sammen

Start med at undersøge, hvilke mulige privatlivsindstillinger der findes for den nye profil, og opret gerne profilen sammen med dit barn. Børns digitale profiler bør som udgangspunkt være lukkede, så det kun er barnets venner, der kan følge med. 

Find hjælp til privatlivsindstillinger hos Center for Digital Pædagogik og læs om privatliv i computerspil på sikkerspiller.dk.

Tal om privatliv på nettet

Mens I opretter profilen, kan I oplagt tale om, hvorfor det er vigtigt at passe på sit privatliv på nettet. Snak med dit barn om, at vi på nettet har svært ved at vide, hvem der læser med, og at ens oplysninger hurtigt kan spredes, når først man har delt dem. Forklar også, at visse oplysninger betragtes som følsomme. Det gælder fx betalingsoplysninger og private informationer om seksualitet og religion. De er bl.a. følsomme, fordi det kan have store konsekvenser for den enkelte, hvis denne type oplysninger bliver delt.

Tal om normerne

Snak også med dit barn om de uskrevne regler i det nye spil eller medie. På nogle medier er det fx normalt at bruge skøre filtre eller mange hashtags, mens det andre steder på nettet kan virke kikset eller provokerende. Spørg derfor dit barn, om han eller hun allerede kender normerne i spillet eller på mediet, og tal om, hvad man kan gøre, hvis nogen bryder de uskrevne regler eller gør noget ubehageligt derinde. Snak fx med barnet om, at det er okay at blokere fremmede eller anmelde andre, hvis de opfører sig grænseoverskridende. Sig også til dit barn, at det altid må komme til dig, hvis det oplever noget ubehageligt. 

Læs mere om, hvordan du anmelder og  blokerer andre brugere i slettevejledningerne på sletdet.dk.

Tal om, hvad man ikke må dele

Mellem 12 og 18% af børn i 6. klasse har desværre prøvet at modtage noget på nettet, som gjorde dem kede af det. Det viser Børnesundhedsprofilen 2021. Lær derfor dit barn, at det er ulovligt at dele billeder, der kan virke stødende eller krænkende – det gælder fx nøgenbilleder. Lær også dit barn, at man altid skal spørge om lov, før man deler billeder af andre. Og fortæl barnet, at det aldrig skal dele sine kodeord med andre end dig, fordi de kan blive misbrugt. Netop kodeord bliver desværre ofte delt blandt børn og unge, og det er en dårlig vane. I værste fald risikerer børnene at blive ofre for svindel – fx ved at svindleren overtager barnets profil. 

I vores artikel om sikre kodeord kan du desuden finde konkrete råd til, hvordan du laver stærke kodeord, og hvordan du husker dem bagefter.