Guide: Hjælp din teenager til sundere kropsidealer på nettet

I dag kan børn og unge sammenligne sig med et et utal af mennesker på sociale medier - kendte som ukendte. Det stiller store krav til teenagerne, som aktivt skal tage stilling til kropsidealer, selvfremstilling og billedmanipulation.

Emilie Hendel Møller

Kommunikationsansvarlig og specialkonsulent

© Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt Center for Digital Dannelse

Senest opdateret 21. sep. 2022


Denne artikel er skrevet i forbindelse med kampagnen Snak Med for Københavns Kommune.

Teenagere er – måske ikke så overraskende – den gruppe af danskere, der bruger allermest tid på sociale medier. Ifølge Kulturministeriet er det især medier som YouTube, TikTok, Instagram og Snapchat, der er nogle af de helt store tidsrøvere. Alle medierne har det til fælles, at de er visuelle og giver mulighed for at få indsigt i andre menneskers liv. Det kan være lærerigt og spændende, men for mange unge betyder det også en hyper-opmærksomhed på eget liv, krop og værd.

Måske sammenlignede du (som er forælder) dig engang med andre i skolegården, svømmehallen eller på fodboldbanen, men når din teenager i dag kan spejle sig i hele verden, kræver det noget ekstra for at kunne navigere i forbilleder og idealer. Det kræver også ekstra af dig som forælder, at du er klædt på til at støtte dit barn.

1. Vis interesse

Ifølge Børns Vilkår er du med til at styrke dit barns forsvar mod stress, når du som forælder viser interesse for dit barns liv og trivsel ved fx at spørge ind. Det gælder også den stress, der kan være forbundet med at skulle se ud på en bestemt måde. 

Du behøver ikke stille dit barn meget private spørgsmål om fx krop og seksualitet. Men spørg gerne – og jævnligt – ind til, hvordan hun/han har det, og tag dig tid til at lytte oprigtigt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan spørge, kan du finde inspiration her. 

2. Ryd op i forbillederne

Ca. hver tredje pige og hver fjerde dreng i 9. klasse er ifølge Børns Vilkår enige om, at man skal se ud på en bestemt måde for at blive accepteret i samfundet. Ligner man ikke tidens kropsideal, kan det opleves som et pres, og det kan blandt andet skabe frygten for ikke at være pæn nok til at få en kæreste eller bare passe ind i venneflokken.

Tal med dit barn om, at det er vigtigt, at de profiler, vi følger på sociale medier, giver god energi. Husk gerne dit barn på at slette dem, som bidrager til usikkerhed og selvkritik og erstatte dem med profiler, som bidrager til selvværd og godt humør.

3. Sæt en app-timer for at mindske sammenligninger

Forskning tyder på, at jo flere sociale medier, man er aktiv på, og jo længere tid, man bruger på medierne, jo mere vil man også sammenligne sig med andre. Og der er en tendens til, at piger især sammenligner sig på udseende, mens drenge sammenligner sig på præstationer.

Du kan hjælpe dit barn til at regulere brugen af sociale medier ved at foreslå en app-timer på de mest brugte apps (fx Instagram og TikTok). App-timeren slukker for appen, når man har brugt det valgte antal minutter hver dag. På den måde husker man sig selv på ikke at scrolle uendeligt. I kan med fordel gøre det sammen, hvor du også sætter en timer på en eller flere af dine egne mest brugte apps for at sætte et godt eksempel. 

4. Find sjove eksempler på redigeret virkelighed

Blandt unge i 9. klasse redigerer 38% af pigerne og 14% af drengene ofte eller nogle gange billeder, inden de bliver lagt op. Men selvom teenagerne er fuldt bevidste om mulighederne for at bruge vinkler, filtre og fotoredigeringsprogrammer, kan det nogle gange være svært at gennemskue. Måske fordi redigeringen er meget subtil – eller simpelthen fordi man har vænnet sig til den måde, fx filtrene ser ud på.

Spørg dit barn, om hun/han kender de forskellige muligheder for at redigere, og diskutér, hvor I hver især synes, grænsen går. I kan også prøve at google ‘photoshop fail’ for at få et sjovt afsæt til at tage snakken om redigering – eller give jer i kast med fx Familiefoto-challenge eller Framing-challenge for at se, hvordan I fremstår, når I redigerer jer selv.

5. Opsøg flere forskellige forbilleder

Uanset ulemperne har sociale medier den store fordel, at de giver adgang til at se en masse kroppe, der ser anderledes ud end idealet.

På Instagram kan man fx finde billeder af mennesker, som er tykke, har forskellige hudfarver eller har handicaps. For mange unge er det rigtig rart at kunne følge nogen, der minder om dem selv, for ikke at føle sig alene. For andre unge er det bare rart at følge mennesker med mange forskellige typer kroppe for at huske, at vi alle ser forskellige ud.

Du kan med fordel opfordre dit barn til at følge mennesker, der ser forskellige ud. 

Og husk i øvrigt, at du som voksen har et ansvar for at tale pænt om andres kroppe – også dem der falder uden for idealet. 

6. Fokusér på alt det, kroppen kan

I Københavns Kommune er 21% af piger i 9. klasse aldrig eller sjældent tilfredse med deres udseende, mens det samme (heldigvis) kun gælder 7% af drengene. 

Børn og unge, der ikke er tilfreds med sin krop, føler oftere, at de ikke er noget værd som mennesker, og flere kæmper med både fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel. Disse børn er langt oftere stressede end de børn, som er tilfredse med egen krop.

Hjælp dit barn med at fokusere på aktiviteter og mennesker, som gør barnet glad og opbygger selvværd. Fokusér på alt det sjove og seje, kroppen kan i stedet for, hvordan den ser ud.