Hvad betyder digital dannelse?

Hvad er digital dannelse egentlig, og hvordan bliver du selv digitalt dannet?

Center for Digital Dannelse

© Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt Center for Digital Dannelse

Senest opdateret 5. jan. 2023

hvad er digital dannelse

Digital dannelse handler lidt firkantet sagt om at være digital på en god og konstruktiv måde. Det handler altså om at være dannet, også i den digitale verden, hvor spillereglerne kan være svære at gennemskue, og hvor vi er sociale på helt nye måder. 

Der findes ikke én fasttømret definition på begrebet digital dannelse, men allerede i 1990’erne kom begrebet til Danmark, da Kirsten Drotner, professor i medievidenskab på Syddansk Universitet, introducerede begrebet som en pendant til den engelske digital literacy. I 2016 blev digital dannelse for første gang skrevet ind i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og siden er der kun kommet større fokus på digital dannelse og digitale kompetencer i dansk uddannelsesregi. 

I vores meget digitale samfund giver det også god mening. Det kræver nemlig træning, hvis man skal begå sig som et dannet menneske i det digitale. Men digital dannelse kan ikke stå alene. Dannelse bør kobles til digitale færdigheder, altså evnen til rent teknisk at kunne begå sig online. Tilsammen skaber dannelsen og færdighederne grundlaget for, at vi kan blive digitalt kompetente mennesker – som vist i formlen her:

Digital dannelse + digitale færdigheder = digitale kompetencer

Hvordan bliver du digitalt dannet?

Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den digitale verden. Det gør du ved at forholde dig positivt, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer, når du er online.

Hvilke færdigheder kræver det?

De fleste af os har digitale færdigheder i en eller anden grad. Du udviser fx simple digitale færdigheder på computer og mobil ved at chatte, købe og sælge, oprette profiler, lave opslag, spille spil og så videre. Hvis du også kan programmere, fx kode apps og hjemmesider eller er ekspert i billed- og videoredigering, har du avancerede digitale færdigheder. Jo bedre færdigheder du har, des bedre muligheder har du for at handle reflekteret på nettet – simpelthen fordi din erfaring og din tekniske viden er nødvendig for at forstå den digitale verden.

Hvad betyder det så at have digitale kompetencer?

Selv computerhajer kan savne digitale kompetencer, hvis deres færdigheder bliver brugt til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt for andre mennesker. Derfor kan færdighederne ikke stå alene, hvis du vil kalde dig selv digital kompetent. Men du har til gengæld opnået digitale kompetencer, når du både kan bruge dine digitale færdigheder, og samtidig er reflekteret omkring, hvordan du er digital.