Hvad betyder digital dannelse?

Posted

Digital dannelse handler om, at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.

Hvad betyder digital dannelse?

Af Anders Skov & Jacob Brøndum


Udgivet af Center for Digital Dannelse i juli 2015 (redigeret september 2016)

© 2015 -2019 Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt forfatter

Kort sagt – digital dannelse handler om, at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.

Digital dannelse

Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den vituelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.

Digitale færdigheder

Du udviser simple digitale færdigheder på computer og mobil ved f.eks. at chatte, blogge, købe og sælge, oprette profil, lave festinvitationer, interessegrupper samt deltage i gaming og ligende. Du har avancerede færdigheder, når du kan programmere f.eks. applikationer, hjemmesider, databaser eller lave billed- og videomanipulationer.

Digitale kompetencer

Selv computerhajer kan savne digital kompetence, hvis evnerne bliver brugt på internettet til ulovlige eller uetiske formål, der kan såre eller gøre livet besværligt for uvidende og uskyldige mennesker. Du har opnået digital kompetence, når du forstår både at bruge dine digitale færdigheder, så du indgår i værdiskabende sammenhænge med andre og samtidig udviser digital dannelse i din ageren på internettet.

Digital dannelse er en del af at være digital kompetent. Sat på en ligning kan det udtrykkes således:

Digital dannelse + digital færdigheder = digital kompetencehvad er digital dannelse

 

Om forfatter

Anders Skov
Internetsociolog (cand. scient. soc.)

Jacob Brøndum
Digital Arkitekt (cand. scient. kom.)

Email:
anders@digitaldannelse.org
jacob@digitaldannelse.org

Link til forfatter:
dk.linkedin.com/in/askov
dk.linkedin.com/in/jacobbrndumpedersen