Hvad er digital selvskade?

Ifølge en ny undersøgelse har hver tredje gymnasieelev gjort skade på sig selv. Selvskaden kan også være digital, vi fortæller hvordan det kan se ud.

Center for Digital Dannelse

© Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt Center for Digital Dannelse


Ifølge den nyligt publicerede nationale trivselsmåling overvejer hver tredje danske gymnasieelev at droppe ud. Nu viser en ny undersøgelse samtidig, at én ud af tre gymnasieelever har udøvet selvskade. Omkring halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen fortæller, at de har skåret i sig selv. Nogle har formentlig også udøvet digital selvskade – men hvad er det egentlig? Tre typiske former for selvskade er:

 

Self-baiting

Self-baiting handler om at opsøge steder på nettet, hvor man kan opfordre eller opildne andre til at svine en til. Altså, at gøre sig selv til skydeskive for andres negative reaktioner og kommentarer. Self-baiting kan fx ses i den digitale trend RoastMe, som går ud på, at man lægger et billede af sig selv op på et internetforum (som regel på Reddit) med en lap papir, hvor der står “roast me”. Herefter ‘rister’ andre brugere dig ved at kommentere negativt på dit billede. For nogle er RoastMe en sjov leg, men for andre kan det være en måde at udøve digital selvskade og få sin værste selvkritik bekræftet.

Auto-trolling

En anden form for digital selvskade er auto-trolling. Auto-trolling består i at oprette en falsk profil med det formål at nedgøre sig selv på nettet. Altså, udgive sig for at være en anden og kommentere negativt på ens primære profil fx ved at skrive nedladende bemærkninger til billeder, videoer eller opslag. Typisk handler trolling om at fremprovokere en ophedet diskussion, mens auto-trolling er en måde at udøve selvskade, idet man udstiller sine egne indre usikkerheder. Ambitionen med auto-trolling kan – som med andre former for trolling – være at få andre til at hoppe på bølgen. Dermed er auto-trolling også en måde at ‘teste’ sit netværk på og se, om der er andre digitale brugere, der bakker op om de negative kommentarer.

 

Digital dokumentation af selvskade

Selvskade kan desuden spille en stor rolle i identitetsdannelsen, særligt hos børn og unge. At kendetegne sig selv som fx cutter eller anorektiker er at passe ind i en bestemt gruppe. Og da internettet er et fantastisk sted til at finde fællesskaber, er den virtuelle verden naturligvis også blevet et frirum for at kunne identificere sig gennem selvskade. Flere digitale fora kræver ‘beviser’ for ens fysiske eller psykiske skade, fx ved at brugere uploader billeder med jævne mellemrum af deres sår. Denne digitale bevisbyrde kan være med til at forstærke følelsen af samvær, samtidig med at det opfordrer brugerne til at fortsætte den skadelige adfærd.

Digital selvskade kan være mere eller mindre synlig, afhængigt af hvilke platforme det foregår på. Den digitale selvskade kan også have forskellige formål: i nogle tilfælde er det en mestringsstrategi for store og vanskelige følelser eller hverdagens stress, i andre tilfælde kan det være et råb om hjælp og opmærksomhed.

 

Kender du nogen, som kæmper med digital eller fysisk selvskade, kan du opfordre dem til at søge hjælp. Søg fx rådgivning hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade: https://hjaelp.lmsos.dk/