Mobilfri skole?

Er mobiltelefoner en unødig stressfaktor og forstyrrelse i undervisningen, eller skal vi vænne vores skolebørn til at kunne bruge - og kunne modstå - mobilen i klassen?

Center for Digital Dannelse

© Alle rettigheder til denne artikel er forbeholdt Center for Digital Dannelse

Senest opdateret 5. jan. 2023


Skal vi gemme mobilerne væk i klasserummet eller lade dem blive fremme? Fjerner digitale devices elevernes opmærksomhed fra undervisningen, eller åbner teknologierne op for nye muligheder og læringsuniverser? Med udgangspunkt i den seneste tids debat, opridser vi nogle af de forskellige perspektiver på spørgsmålet: skal skolerne være mobilfrie?

Argumenter for mobilfri skole

1. Elevernes fællesskab styrkes i frikvarterer.
Første argument for at pakke mobilerne væk plejer at kredse om de unges trivsel og fællesskab i klassen. Uden mobiler, er tanken, må eleverne nødvendigvis tale sammen, lege sammen og interagere socialt i den fysiske verden. Det er ikke muligt at sidde i hjørnet alene og fortabe sig i sin skærm – i stedet motiveres de unge til at komme hinanden ved ‘i det virkelige liv’.
Læs mere:
Lokalavisen.dk: 8. klasses piger om den positive sociale effekt af mobilfri skole.

2. Lærernes undervisning kommer i første række.
Andet argument omhandler selve undervisningen og læringssituationen, hvor argumentet mod mobiler hedder sig: du viser hverken de andre deltagere/elever eller dén, der leder undervisningen, respekt, hvis dit fokus er på mobilen. Læring kræver nærvær – du taber det nærvær, hvis mobilen er fremme og bipper på bordet eller i hånden (med mindre undervisningen specifikt fordrer mobilen som didaktisk redskab).
Læs mere:
Hjernesmart.dk: Sociolog Anette Prehn om mobilfrie undervisningssteder.

3. Skolerne er allerede gået i gang med at lave forbud.
Ifølge en rundspørge fra Politiken Research har omkring halvdelen af 335 adspurgte skoler allerede indført forbud mod mobiler. Liberal Alliances Henrik Dahl udtalte for nylig, at han gerne ville skrive en lovændring ind, der gav skolerne ret, sort-på-hvid, til at forbyde mobiler. På den måde, mener Dahl, kan man komme eventuel lokalpolitisk ‘bøvl’ og tvivl fra forældre i forkøbet.
Med andre ord: skolerne har fuld autoritet til at bestemme, om mobilerne skal forbydes eller ej. Og tallene viser, at flere skoler allerede vælger at vinke farvel til mobiler i timen. Én skole på Frederiksberg har endda valgt at udelukke mobiler i det hele taget – også som redskab i undervisningen.
Læs mere:
Skoleliv.dk: Repræsentanter fra LA, V og DF om at skrive mobilforbud ind i loven.
Dagens.dk: Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg, indfører totalforbud mod mobiler.

Argumenter mod mobilfri skole

1. Vi skal lade eleverne tage stilling selv.
Én af de stærkeste argumenter mod mobilforbud er egentlig ikke, at eleverne skal have mobilen fremme i tide og utide. I stedet handler det om at italesætte digitale devices på en måde, hvor eleverne klædes på til at vælge til og fra. Ved at give eleverne en stemme i diskussionen kan man fremme deres digitale dannelse og styrke deres selvstændige beslutningstagen.
Læs mere:
Politiken.dk: Marlene Barkhus, formand for Undervisningsudvalget i Frederiksberg, om at lære eleverne at bruge mobiler som arbejdsredskaber.

2. Digitalisering er et grundvilkår i vores verdenssamfund.
Andet argument for mobiler i skolen læner sig op af det omdiskuterede spørgsmål: hvad uddanner vi til? Danmark er digital, og digitalisering er kommet for at blive – derfor giver det ingen mening at udelukke digitale devices fra skolen. Hvad end lærerne kan lide det eller ej, og uanset om eleverne forstyrres af eller helt ignorerer mobilerne, skal klasselokalet følge med resten af verdenen. Mobiler, tablets, bærbare, smartboards og andet IT skal om noget fremhæves endnu mere i undervisningen, ikke bare for at lære eleverne tekniske færdigheder, men også digital omtanke.
Læs mere:
Altinget.dk: Professor i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet om at ruste elever til fremtidig konkurrence på det globale arbejdsmarked.

3. Hvis vi ignorerer det, vokser problemet kun.
Tredje argument kredser om de negative følgevirkninger, som mobilbrug ofte ender i samme båd som: Stress, afhængighed og cybermobning kan mindskes, mener mange, ved simpelthen at fjerne adgang til cyberspace. I virkeligheden er der ingen forskning der peger på mobilen som direkte årsag til mistrivsel og stress, fremhæver læge og phd Lone Ross Nylandsted. Tværtimod, hvis vi blot forbyder mobiler og ikke opdrager vores børn digitalt, kan vi risikere at se flere stressede unge. Hvis vi er bange for, at mobiler kan være medvirkende til stress, må vi blive bedre til at aktivt bruge dem – i stedet for blot at gemme dem væk til efter timen.
Læs mere:
dr.dk: Om sammenhængen mellem mobilbrug og stress, med udtalelser fra en række eksperter.