Guide: Hvad gør du, hvis dit barn oplever digital mobning?

Denne artikel er skrevet i forbindelse med kampagnen Snak Med for Københavns Kommune.

De sociale medier får skyld for meget, også dårlig adfærd. Men det er vigtigt at huske, at det er mennesker, der mobber – ikke medier. Mobning opstår i fællesskaber med usunde og dårlige dynamikker, og sådanne fællesskaber findes både offline og online. Når det er sagt, er mange online fællesskaber dog udstyret med mekanismer, som kan gøre mobningen lettere (fx muligheden for at lave lukkede grupper eller dele billeder og beskeder hurtigt til mange). 

Online mobning kan også være langt sværere at opdage, fordi den ofte foregår i det skjulte.

42% af børn og unge mellem 9 og 17 år har oplevet noget ubehageligt på nettet det seneste år, viser en rapport fra Red Barnet udgivet i 2022. En del af tallet dækker over online mobning i form af fx udelukkelse, sårende eller hadefulde beskeder, udstillelse og trusler. 

Men ifølge rapporten er det under halvdelen af de 13-17-årige, der taler med en voksen om deres digitale liv, og det kan gøre det svært at hjælpe. 

Sådan gør du som forælder til et barn, der bliver mobbet online

Selv med teenagere, der fortæller sine forældre om online mobning, kan det være kompliceret at komme den til livs. Ofte kræver det indsatser fra flere sider. Her er, hvad du kan gøre som forælder. 

Støt dit barn

Mobning kan være forbundet med følelser af både skyld og skam. Lyt oprigtigt, anerkend oplevelsen, og fortæl dit barn, at mobning aldrig er i orden – hverken online eller offline. Heller ikke selvom man fx har skrevet noget dumt eller delt et intimt billede. 

Skab overblik

Spørg dit barn, hvordan mobningen helt konkret foregår, og forsøg at danne et overblik over omfanget.

Læg en plan

Din teenager kan med stor sandsynlighed ikke selv overskue at lægge en plan for at komme ud af den digitale mobning. Inddrag dit barn og lyt til, hvad hun/han siger. Men hjælp dit barn ved at være den, der tager ansvaret for, at I får lagt en plan og ført den ud i livet – fx ved at kontakte skolen eller andre relevante aktører. 

Orientér skolen

Uanset om mobningen er relateret til skolen eller ej, bør du kontakte skolen, så lærerne ved, at dit barn er ekstra sårbart lige nu. Hvis mobningen er skolerelateret, er skolen forpligtet til at lave en handleplan for at stoppe mobningen indenfor 10 dage. Hvis skolen ikke lever op til sine forpligtelser, kan du anmelde den til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, som kan give skolen et påbud. 

Giv barnet en pause

Digital mobning er svær at holde fri fra, fordi den følger barnet alle steder, hvor telefonen er, døgnet rundt. Hjælp dit barn til en pause fra mobningen ved at lave telefonfri aktiviteter sammen. Gå fx en tur, se en film eller spil et spil. 

Hjælp barnet til gode fællesskaber

Nogle teenagere trækker sig helt socialt, når de oplever online mobning. Støt dit barn i at få dyrket sine gode venskaber og fællesskaber, så der kommer noget positivt ind på den sociale konto.

Få hjælp af SletDet-rådgivningen

Både du, dit barn og barnets lærere kan få hjælp til at håndtere situationen hos Red Barnets rådgivning SletDet. Hos SletDet sidder bl.a. socialrådgivere og psykologer, som kan kan hjælpe med både følelser og jura forbundet med digitale krænkelser.

Anmeld til politiet

Nogle typer af digital mobning og krænkelser er ulovlige. Dem skal I anmelde til politiet. Det kan være ulovlig billeddeling, stalking eller trusler. 

Hjælp dit barn med strategier til at håndtere online mobning

Når dit barn er nået teenagealderen, vil hun eller han sikkert gerne håndtere dele af mobbesituationen selv og på sine egne præmisser. Og faktisk er der også en række ting, som barnet oplagt selv kan gøre (afhængigt af barnet og situationens alvor). Tal med dit barn om følgende strategier, og gør opmærksom på, at du naturligvis gerne vil hjælpe:

Tal med nogen

Det er ensomt og ubehageligt at blive udsat for mobning. Tal med nogen, du stoler på, og fortæl hvordan du har det løbende. Fx en ven, en voksen eller en rådgivningstjeneste.

Prøv at løse situationen offline

Hvis du bliver mobbet af nogle, du kender fra fx skolen, så prøv at løse situationen offline, hvor I kan stå ansigt til ansigt og lettere kan tale sammen. Det kan også være, I skal have en mægler (fx en lærer) med, som kan hjælpe med, hvordan I allesammen kommer bedst ud af situationen. Hvis mobberne ikke er nogen, du kender offline, så prøv så vidt muligt at trække dig fra situationen.

Anmeld mobningen

På de fleste sociale medier og i spil kan du anmelde brugere og indhold, som fx er stødende, krænkende eller usandt, så brugeren får karantæne, eller indholdet fjernes.

Blokér mobberen

Når du blokerer en person, kan vedkommende ikke tage kontakt til dig på den platform, hvor hun/han er blokeret. Det kan give ro fra mobningen og i nogle tilfælde helt bryde kontakten til mobberen.

Dokumentér mobningen

Det kan være en god idé at gemme billeder, videoer, beskeder og screenshots, så mobningen eventuelt kan tages op af en trivselsperson på skolen, anmeldes på det sociale medie eller i alvorligste fald til politiet. 

Hvis mobningen foregår i chatten på Snapchat, kan du med fordel indstille den, så beskederne bliver i 24 timer i stedet for at forsvinde med det samme.

Hjælp dit barn med strategier som tilskuer til online mobning

Nogle børn og unge havner som tilskuere til mobning. Det kan fx skyldes gruppepres eller en frygt for selv at være udenfor. Tal gerne med dit barn om måder at sige fra på som tilskuer:

Meld dig ud

Ved at melde sig ud af de grupper, chattråde mv., hvor mobningen foregår, sender man et signal om, at man ikke har lyst til at deltage i mobbekulturen.

Sig det højt

Sig tydeligt fra, når du oplever mobning – fx at nogen bliver holdt udenfor eller talt grimt til. Der er helt sikkert andre, der har det som dig, men ikke tør sige noget.

Stop delinger

Hvis du modtager ydmygende billeder, screenshots eller videoer af andre, så slet dem, og lad være med at dele dem videre – heller ikke til dine gode venner. 

Sig det til en voksen

Mobning er et alt for stort ansvar at stå med alene. Sig det til en voksen du stoler på – fx en lærer eller forælder, der kan hjælpe med en strategi for at stoppe mobningen.

Få hjælp til online mobning

Red Barnet

Red Barnets rådgivning SletDet handler specifikt om digitale krænkelser (bl.a. mobning). Både børn, forældre og fagpersoner kan henvende sig på telefonnummer 29270101, mail eller chat. Find også Red Barnets guides til at slette, blokere og anmelde her.

Børnetelefonen

Barnet kan både ringe eller sms’e til Børnetelefonen på 116111, ligesom man kan chatte med en rådgiver eller sende et digitalt brev til Børnetelefonens brevkasse.

Guide: Beskyt dit barns privatliv på nettet

Denne artikel er skrevet i forbindelse med kampagnen Snak Med for Københavns Kommune.

Selvom børn og unge ved meget om de tekniske muligheder på nettet, har de ikke nødvendigvis fokus på deres privatliv, når de opretter en ny profil på et socialt medie eller i et spil. Derfor bør du hjælpe dit barn på vej.

Opret profilen sammen

Start med at undersøge, hvilke mulige privatlivsindstillinger der findes for den nye profil, og opret gerne profilen sammen med dit barn. Børns digitale profiler bør som udgangspunkt være lukkede, så det kun er barnets venner, der kan følge med. 

Find hjælp til privatlivsindstillinger hos Center for Digital Pædagogik og læs om privatliv i computerspil på sikkerspiller.dk.

Tal om privatliv på nettet

Mens I opretter profilen, kan I oplagt tale om, hvorfor det er vigtigt at passe på sit privatliv på nettet. Snak med dit barn om, at vi på nettet har svært ved at vide, hvem der læser med, og at ens oplysninger hurtigt kan spredes, når først man har delt dem. Forklar også, at visse oplysninger betragtes som følsomme. Det gælder fx betalingsoplysninger og private informationer om seksualitet og religion. De er bl.a. følsomme, fordi det kan have store konsekvenser for den enkelte, hvis denne type oplysninger bliver delt.

Tal om normerne

Snak også med dit barn om de uskrevne regler i det nye spil eller medie. På nogle medier er det fx normalt at bruge skøre filtre eller mange hashtags, mens det andre steder på nettet kan virke kikset eller provokerende. Spørg derfor dit barn, om han eller hun allerede kender normerne i spillet eller på mediet, og tal om, hvad man kan gøre, hvis nogen bryder de uskrevne regler eller gør noget ubehageligt derinde. Snak fx med barnet om, at det er okay at blokere fremmede eller anmelde andre, hvis de opfører sig grænseoverskridende. Sig også til dit barn, at det altid må komme til dig, hvis det oplever noget ubehageligt. 

Læs mere om, hvordan du anmelder og  blokerer andre brugere i slettevejledningerne på sletdet.dk.

Tal om, hvad man ikke må dele

Mellem 12 og 18% af børn i 6. klasse har desværre prøvet at modtage noget på nettet, som gjorde dem kede af det. Det viser Børnesundhedsprofilen 2021. Lær derfor dit barn, at det er ulovligt at dele billeder, der kan virke stødende eller krænkende – det gælder fx nøgenbilleder. Lær også dit barn, at man altid skal spørge om lov, før man deler billeder af andre. Og fortæl barnet, at det aldrig skal dele sine kodeord med andre end dig, fordi de kan blive misbrugt. Netop kodeord bliver desværre ofte delt blandt børn og unge, og det er en dårlig vane. I værste fald risikerer børnene at blive ofre for svindel – fx ved at svindleren overtager barnets profil. 

I vores artikel om sikre kodeord kan du desuden finde konkrete råd til, hvordan du laver stærke kodeord, og hvordan du husker dem bagefter.

Guide: Hjælp dit barn til sunde digitale fællesskaber

Denne artikel er skrevet i forbindelse med kampagnen Snak Med for Københavns Kommune.

Mange børn får i dag deres første telefon i 8-9 års alderen, og i den alder har de fleste allerede dyppet tåen i den digitale verden. Og telefonen dækker ikke kun behovet for at ringe hjem til mor og far – den er også en vigtig spiller i børn og unges sociale liv. For eksempel har mere end hver fjerde dansker mellem 12 og 18 år en profil på et bestemt socialt medie for ikke at stå udenfor et fællesskab. Det viser en rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Og hvis du synes, det kan være svært at følge med som forælder, er du ikke den eneste. For hvordan støtter man egentlig sit barn i en verden, man knap nok selv kender?

1. Stil spørgsmål (med måde)

Det første – og måske vigtigste – vi som forældre kan gøre, er at vise vores børn, at vi faktisk er interesserede i alle dele af barnets liv, også de digitale. Det gør vi bedst, når vi husker at spørge ind til børnenes hverdag på nettet på samme måde, som vi spørger dem ind til, hvordan det gik til kajak, eller hvad de har lavet i ungdomsklubben i dag. Det er selvfølgelig en balance, for børnene gider ikke et forhør. Men prøv dig frem og grib chancerne, når de er der. Det er fx oplagt at spørge ind til dit barns gamer-sprog, når du hører et udtryk, du ikke forstår. Eller at spørge, om du må prøve et filter, når Snapchat alligevel er åben. Børn synes tit, at det er sjovt at være eksperten. 

2. Bevar roen

Desværre fylder bekymringerne tit meget i snakken med vores børn. Det skyldes sikkert, at vi voksne får sved på panden, når vi hører om alle de ting, der kan gå galt på nettet. Men vi skal huske, at børn og unge ikke skelner mellem online og offline på samme måde, som voksne gør – og at livet online (ligesom det offline) rummer både gode og dårlige oplevelser. 

Til gengæld er mange børn opmærksomme på deres forældres kritiske syn på nettet, og det kan være en af grundene til, at de ikke deler digitale problemer med os voksne.

Så tag en dyb indånding, og trøst dit barn frem for at skælde ud, hvis han eller hun står i en svær situation online, også selvom dit barn selv bærer en del af ansvaret. Alternativet er, at dit barn vælger at stå alene med problemerne, og så får du slet ikke chancen for at hjælpe.

3. Snak om mediedesign

Alt det betyder selvfølgelig ikke, at du slet ikke må dele dine egne holdninger eller være kritisk. Men husk, at det digitale ofte er en adgangsbillet til fællesskaber, og at problemerne ikke altid er skærmenes skyld. Nogle ting handler mere om social dannelse, og den kommer med tiden, når vi støtter vores børn.

Når det er sagt, så er der dog nogle funktioner, som det kan være en god idé at tale med dit barn om. På medier som F3, Jodel og Reddit kan man fx stille hinanden anonyme spørgsmål. Den funktion frister desværre nogle børn og unge til at være ekstra grove, fordi de ikke skal stå på mål for det, de skriver. På medier som Snapchat og Messenger kan muligheden for at oprette grupper give problemer med, at enkelte elever holdes udenfor. Når de børn, der ikke er inviteret med i fællesskabet, opdager gruppen, er det selvfølgelig både sårene og kan være ødelæggende for klassefællesskabet, også offline. 

Spørg derfor dit barn ind til, hvordan medierne fungerer, og få råd til at håndtere online mobning her. 

4. Snak om skriftlig kommunikation

På nettet foregår rigtig mange samtaler på skrift. Her bliver mange signaler til få, når kropssprog, ansigtsmimik og toneleje reduceres til korte beskeder. Derfor er det en god idé, at du som forælder taler med dit barn om forskellen på online og offline kommunikation. Du kan også oplagt opfordre dit barn til at spørge direkte, hvis han eller hun er i tvivl om, hvad en anden person mener i en besked.

For nogle unge – især dem, der er generte eller introverte – kan det dog være en fordel at indgå i fællesskaber, hvor man primært skriver sammen. Det kan føles lettere at få ordet, og det giver mere tid til at formulere sig. Så der er altså også fordele ved det skriftlige.

Læs mere om, hvordan børnene bruger forskellige sociale medier her.

5. Snak om svartider og FOMO

Et andet vilkår ved det digitale er, at kommunikationen ofte er asynkron, altså forskudt i tid og sted. En rapport fra Børns Vilkår og Trygfonden viser, at knap halvdelen af de adspurgte elever i 6. og 9. klasse synes, at man bør svare vennerne på sociale medier, så snart man har læst en besked. Men det kan være svært at efterleve, og børnene taler sjældent med hinanden om deres forventninger. Forskellige opfattelser af, hvornår det er god stil at svare, kan derfor bidrage til irritation og stress blandt børn og unge.

Nogle børn oplever også stress i en anden form, nemlig FOMO (fear of missing out). Denne følelses opstår, fordi man på sociale medier let kan følge med i andres “perfekte” liv. Og det kan få børn til at føle sig kedelige og utilstrækkelige. I en undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet angiver hele 66% af pigerne og 40% af drengene i de sene teeangeår, at det kan være stressende at følge med på sociale medier. 

Spørg derfor både dit barn, om han eller hun har talt med vennerne om svartider, og tag en snak om begrebet FOMO. Måske kender du selv følelsen? I så fald kan du oplagt tage udgangspunkt i dine egne oplevelser.

Fakta: De 5 mest populære fællesskaber

Her er de fem mest populære sociale medier blandt danske unge i alderen 13-17 år. Tallene viser, hvor stor en andel af børnene der bruger det enkelte medie.

 • Youtube: 86%
 • Snapchat: 86%
 • Instagram: 76%
 • TikTok: 69%
 • Messenger: 69%

Kilde: Red Barnet 2021

Guide: 7 råd til bedre Google-søgninger

1: Når du gerne vil være præcis i din søgning

Selvom Googles algoritme er virkelig god, rammer den ikke altid plet.
Lad os tage udgangspunkt i søgningen: Mest populære sociale medie. Hvis du skriver denne sætning i søgefeltet, fortæller du Google, at søgemaskinen skal lede efter sider med et eller flere af de fire ord. Ordene skal blot stå et eller andet sted på siden og behøver således ikke at stå samlet eller i nogen bestemt rækkefølge. Sådan en søgning giver ikke nødvendigvis nogle brugbare resultater.

Brug citationstegn
Når du til gengæld bruger citationstegn/gåseøjne omkring sætningen, fortæller du Google, at du kun vil se sider, hvor de fire ord står samlet og i den præcise rækkefølge.
Fx “mest populære sociale medier”.

Brug plus
Du kan gøre din søgning endnu mere præcis ved også at inkludere et plus op ad et ord for at inkludere specifikke ord. Hvis du fx ville vide noget om de mest populære sociale medier for børn, kunne din søgning se sådan ud: “mest populære sociale medier” +børn.
Nu vil Google kun medtage søgeresultater, hvor ordet børn indgår.

2: Når du gerne vil udelukke noget fra din søgning

Ligesom du kan gøre din søgning mere præcis ved at fortælle Google, hvad du gerne vil inkludere, kan du også fortælle Google, hvad du gerne vil udelukke fra dine søgeresultater.

Brug minus
Du undgår specifikke ord i dine søgninger ved at skrive et minustegn inden ordet. Lad os fx sige, du gerne vil have inspiration til en sommerferie i Europa, men vil undgå Spanien, som du allerede har besøgt. Så kunne du fx søge på: sommerferie Europa -Spanien.
Nu vil Google kun vise dig søgeresultater uden ordet Spanien. Bemærk: Googles annonceresultater tager dog ikke altid højde for dette, men de organiske søgeresultater gør.

3: Når du gerne vil indsnævre sprog og tidspunkt

Nogle gange søger vi efter noget, der er så specifikt, at det kan være smart at kombinere flere forskellige søgekriterier som sprog, dato for seneste opdatering og rækkefølge af ord.

Brug avanceret søgning
I disse tilfælde kan du med fordel bruge Googles avancerede søgning. Hvis du fx gerne vil læse noget om de nyeste TikTok-trends på dansk, kan du vælge, at Google kun skal vise søgeresultater på sproget dansk, og at resultaterne skal være opdateret inden for det seneste år eller måske endda den seneste måned.

4. Når du kun vil se resultater fra én bestemt hjemmeside

Måske ved du allerede, at det, du søger efter ligger på en bestemt hjemmeside – eller også kan det være, du bare har en idé om, at en specifik hjemmeside vil være særlig relevant for din søgning. Også her findes der et trick, som kan hjælpe dig.

Brug sidesøgning
Lad os sige, du er kæmpe fan af sangerinden Jada og gerne vil læse om hende og hendes musik. Du ved samtidig, at hjemmesiden soundvenue.com skriver meget om musik.
Hvis du nu skriver Jada site:soundvenue.com i søgefeltet, viser Google dig kun søgeresultater om Jada fra hjemmesiden soundvenue.com.

5: Når du søger efter en bestemt filtype

I nogle tilfælde kan det være, du leder efter en særlig filtype (fx et tekstdokument eller en pdf). Og faktisk kan du bede Google nøjes med at søge efter lige netop denne type fil.

Brug filsøgning
Forestil dig fx, at du leder efter nogle opgaver i brøkregning. Du vil gerne have, det skal være en pdf-fil, så det er nemt at printe. Hvis du søger på brøkregning filetype:pdf viser Google dig nu kun søgeresultater i form af pdf-filer, der alle omhandler brøkregning.

6: Når du ikke kan huske hele din søgning

Én ting er at kunne søge præcist, når du ved lige netop, hvad du søger efter. Det bliver straks sværere at søge, når du har glemt et ord eller ikke ved, hvordan noget staves.
Det findes der heldigvis råd for.

Brug stjernen
Lad os sige, at du skal bruge en opskrift på bearnaisesovs, men ikke ved, hvordan man staver til det. Du kan erstatte den del, du ikke kan stave til med en stjerne. Fx sådan her: bearn*sesovs. Nu vil Google hjælpe dig ved at gætte på, hvad der stå i stedet for stjernen.

Du kan gøre det samme med hele ord. Det kunne fx være, du leder efter en sangtekst, men ikke kan huske alle ordene. Hvis du fx skulle finde teksten til Danmarks nationalsang, men kun kunne huske en smule af det, kunne du søge på: “der er er * land” (her søger vi med citationstegn som i råd nummer 1 for, at rækkefølgen af ordene skal være præcis sådan her).

7. Når du gerne vil finde en side, som minder om én, du godt kan lide

Måske har du en yndlingshjemmeside, hvor du elsker at få ny inspiration eller læse om dine interesser – eller måske har du fundet en rigtig god hjemmeside, du bruger i research til en skoleopgave. I begge tilfælde kan man godt have lyst til at finde flere lignende hjemmesider, hvor man kan dyrke sine interesser endnu mere eller blive klogere på et emne.
Og faktisk kan du bede Google om hjælp til at anbefale relaterede hjemmesider.

Brug related-søgning
Forestil dig, at heste-nettet.dk er din yndlingshjemmeside. Du fortæller Google, at du gerne vil se flere sider som denne ved at søge sådan her: related:heste-nettet.dk.

Guide: 6 forskellige søgemaskiner

De fleste af os søger dagligt efter informationer på nettet. Som regel sker det ved hjælp af en søgemaskine og – lad os bare være ærlige – den søgemaskine er i 9 ud af 10 tilfælde én bestemt, nemlig Google. Google er ikke bare en populær søgemaskine – det er den absolut mest dominerende på markedet. Google står for mere end 90 procent af søgninger på nettet, og det afspejler sig også i sproget, når vi kalder det “at google” frem for søge på nettet.
Men der findes andre søgemaskiner, og der kan være gode grunde til at vælge en anden end vores allesammens darling.

Søgemaskinerne, du kender

Google
Google blev lanceret i 1998, men søgemaskines algoritme har siden været igennem et utal af opdateringer og er i dag utrolig præcis. Derfor er brugeroplevelsen på Google som regel i top, og det er nemt at finde frem til det, du søger. Det skyldes blandt andet, at Google sporer brugerdata til både egen og tredjeparts fordel. Dine søgninger er altså påvirket af dine tidligere søgninger og alt det, som Google i øvrigt ved om dig.

Bing
Det samme gør sig gældende for Microsofts søgemaskine Bing, der er den næstmest brugte søgemaskine. Bing sidder på godt 2,3 procent af markedet. Selvom det ikke lyder af meget i forhold til Google, dækker tallet over mere end 12 milliarder månedlige søgninger på verdensplan.
Brugeroplevelsen på Bing minder på mange måder om Google, men denne søgemaskine er særlig god til videosøgninger, fordi Bing viser resultaterne som store ikoner, der gør det nemt at navigere i resultaterne og vælge de allermest relevante videoer.
Bings succes skyldes ikke kun algoritmen bag. I 2013 besluttede Apple nemlig at bruge Bing i stedet for Google som standardsøgemaskine på alle deres produkter, og det har unægteligt haft betydning for søgemaskinens popularitet. I 2017 indgik Apple dog en aftale med Google, der betyder, at det i dag er Google, som leverer resultaterne til søgninger på Apples produkter (fx i Siri og Spotlight).
En anden, men ikke helt ubetydelig detalje er desuden, at du på Bing optjener såkaldte Microsoft rewards, som kan bruges til at købe diverse gavekort, donere penge til udvalgte NGO’er eller deltage i lodtrækninger, hvor du kan vinde præmier. Og dét tiltrækker også brugere.

Yahoo!
Måske kender du også Yahoo!, som er en af de ældste søgemaskiner. Søgemaskinen blev lanceret allerede i 1994, men nogle vil påstå, at Yahoo! ikke er fulgt med tiden. Ikke desto mindre fungerer søgemaskinen glimrende, fordi den trækker på både Googles og Bings algoritmer.
Yahoo! er desuden integreret med email, nyheder og meget mere. Det kan nogle brugere rigtig godt lide, men det betyder også, at layoutet er lidt mudret med mange visuelle indtryk.

Søgemaskiner til dig, der vil passe på dit privatliv

I løbet af de seneste år er der kommet større og større fokus på privatliv på nettet. Mange søgemaskiner sporer dog fortsat vores færden, når vi bruger dem. Men der findes heldigvis et par stykker uden brugersporing til dig, der gerne vil have dine data i fred.

DuckDuckGo
Det gælder blandt andet DuckDuckGo, som også kun har få annoncer.
DuckDuckGo har desuden en smart funktion, de kalder ‘bangs’, som gør det muligt at søge direkte i indholdet på et andet websted. Hvis du for eksempel skriver !wikipedia fake news, vil du komme direkte til resultatet på Wikipedia. De forskellige bangs vises, når du skriver et udråbstegn i søgefeltet.

StartPage
Startpage er også et glimrende eksempel på en mere privat søgemaskine. Her spores brugeren heller ikke, og søgemaskinen hverken lagrer, deler eller sælger data om dine søgninger. StartPage har desuden en tillægsservice, der giver dig mulighed for at besøge andre hjemmesider helt anonymt.

Søgemaskinen til dig, der har svært ved det digitale

Ask.com
Sidst, men ikke mindst vil vi lige nævne søgemaskinen Ask.com, fordi den er meget brugervenlig – især for dem, der ikke har stor erfaring med søgemaskiner, for eksempel børn og ældre. På Ask.com skriver man sin søgning som et spørgsmål, der så besvares med forskellige resultater. Søgeresultaterne viser samtidig en række relaterede spørgsmål, så brugeren hjælpes videre til endnu flere resultater.

3 gode råd til at tale om børns digitale liv

Som voksen kender du måske fornemmelsen af, at børn og unge er lysår foran dig, når det handler om alt, hvad der foregår online. De kan navnene på de store influencers, har styr på de nyeste TikTok-trends og navigerer sikkert rundt i computerspil, du måske knap nok kender navnene på.

Men bare rolig – du behøver hverken blive gamer eller oprette profiler på samtlige sociale medier for at kunne tale med børn og unge om deres digitale liv. Til gengæld har de såkaldt “digitalt indfødte” rigtig meget brug for os voksne til at tale om emner som grænser, følelser og fællesskaber, der alle knytter sig til deres online færd.

Så her er vores tre bedste råd til, hvordan du som voksen kan starte en god og nysgerrig dialog om børnenes digitale liv.

1. Vis interesse (også når der ikke er noget galt)

Ligesom vi husker at spørge ind til fodbold, ridning eller skoledagen, skal vi vænne os til at spørge ind til børnenes digitale liv med nysgerrighed og selvfølgelighed.
Vi oplever desværre tit, at samtalen om det digitale først kommer, når der har været en negativ medieomtale af et socialt medie, eller hvis der er opstået problemer med digital mobning i klassen.

Men vi bliver nødt til at forstå, at det digitale liv har rigtig mange facetter og ligesom det fysiske liv kan være både sjovt, spændende, svært, ubehageligt og alt derimellem.
Det er vigtigt at spørge ind med oprigtig nysgerrighed på en ikke-dømmende måde og huske at lytte.

Spørg fx:

 • Hvad har du egentlig lavet online i dag?
 • Hvilke apps er allermest populære i klassen for tiden?
 • Hvad er dit yndlingsspil? Vil du vise mig, hvordan man spiller det?
 • Kan du lære mig, hvordan TikTok fungerer?
 • Hvad er de 3 sjoveste ting, du har set på nettet den seneste uge?

2. Anerkend behovet (selvom du ikke forstår det)

Vi taler ofte med forældre om, hvilke sociale medier eller spil, deres børn må bruge og ikke må bruge. Det er meget individuelt, og mens nogle giver lov til det hele, er andre mere optaget af aldersgrænser, indhold og potentielle faldgruber.
Uanset hvad er det vigtigt at forstå, at spil og sociale medier blandt børnene er en adgangsbillet til fællesskabet. Det betyder ikke, at man ikke må sætte rammer og retningslinjer for barnets brug, men blot at vi som voksne skal tage alvorligt, at en del af klassens fællesskab foregår online.
Derfor nytter det ikke at affeje barnets reaktion som overdrevet eller hysterisk, hvis hun eller han bliver ked af eller vred over ikke at måtte være på et socialt medie eller spille et spil, som mange andre i klassen spiller.
Det samme gælder, hvis et barn bliver holdt uden for grupper på eksempelvis Messenger, Snapchat eller Discord, hvor resten af klassen joker og holder hinanden opdateret uden for skoletiden.

Overvej:

 • Kan klassen blive enige om en måde at være til stede online, hvor ingen føler sig holdt udenfor?
 • Hvis du er forælder, kan der så være en måde, du kan acceptere, at dit barn bruger sociale medier på? (Måske skal Instagram-profilen være privat, så det kun er barnets venner, der kan se den? Måske skal I være sammen om at lave TikToks? Måske skal I aftale, hvad man sender billeder af på Snapchat og til hvem?)
 • Kan du give barnet et alternativ i stedet for blot at sige nej?
  (Fx “Jeg forstår godt, du gerne vil være på TikTok, men det må du ikke lige nu. Det må du, når du fylder 13 år, som er appens aldersgrænse”)

3. Undgå løftede pegefingre (selvom det kan være svært)

Ind imellem støder børn og unge på ubehagelige oplevelser, når de er online. Måske er de kommet til at dele noget, de ikke skulle have gjort. Måske er de blevet afpresset af en person, de ikke kender. Eller måske har de fået set en voldelig video, som viste sig at være mere uhyggelig, end de først havde troet.

Ind imellem gør vi noget dumt, støder på mennesker, der ikke vil os det godt eller bliver vidner til noget, vi ikke skulle have set. Sådan er det i den fysiske verden, og det er ikke anderledes online.

Som voksen bliver du måske forskrækket eller får lyst til at spørge: “Hvorfor skulle dog også klikke på det?!”.
Men – og vi ved, det er lettere sagt end gjort – prøv at se, om du kan trøste og hjælpe i stedet for at skælde ud. Din elev eller dit barn har brug for en voksen, der lytter og for hjælp til at navigere online.

Få hjælp til digitale krænkelser

Hvis dit barn eller din elev har været udsat for en ubehagelig eller krænkende oplevelse på nettet, er der hjælp at hente hos Red Barnets SletDet-rådgivning på www.sletdet.dk.

Hvad siger loven om billeddeling?

De mange mediehistorier om ulovlig billeddeling er nok til at give de fleste af os grå hår. Ikke mindst fordi konsekvenserne er store – både for ofrene og dem, der deler de ulovlige billeder. Og antallet af sager har faktisk været stigende i de seneste år. Forhåbentlig skyldes det, at vi er blevet bedre til at tage sagerne alvorligt, og at flere sager derfor meldes til politiet. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi fortsat arbejder for, at alle danskere forstår alvoren.

Når vi hos Center for Digital Dannelse snakker med børn, unge og voksne om emnet, plejer vi at fortælle om tre vigtige paragraffer, så vi alle er med på, hvor grænserne går – ikke kun de moralske, men også de lovmæssige. Derfor får du også et lynkursus i netop de tre paragraffer.

 


Blufærdighedskrænkelser

Paragraf 232 er ofte i spil, når sager om digitale krænkelser skal for retten. Paragraffen handler nemlig om blufærdighedskrænkelse, men man kan blive dømt for mere end blot at krænke offerets blufærdighed.

I nogle sager dømmes den anklagede også for at krænke blufærdigheden hos dem, han eller hun sender de krænkende billeder eller videoer til. Det er bl.a. tilfældet i nogle af sagerne fra Umbrella-komplekset, hvor modtagerne direkte i en chat-besked har givet udtryk for, at de ikke brød sig om at modtage de tilsendte videoklip.

I mange af sagerne ender dommen på langt under 2-4 års fængsel, som paragraffen ellers tillader. Ofte får de unge en bøde eller en betinget fængselsdom på en måned eller to. Men bødernes størrelse er dog vokset markant i de senere år.

 


Deling af børneporno

Paragraf 235 bliver populært kaldt pædofili-paragraffen, og det lyder selvfølgelig voldsomt i lyset af, at flere unge nu også dømmes efter denne paragraf. 

Kernen i paragraffen er børneporno – det vil sige både besiddelse og distribution af seksuelt krænkende billeder af børn og unge under 18 år. Og loven er klar på det her punkt: børn under 18 år kan ikke selv give deres samtykke til, at denne type billeder og videoer deles. Dét bør de unge vide. 

Hvis man dømmes efter denne paragraf, får man en plet på den del af sin straffeattest, som kaldes børneattesten. En plet på børneattesten står der i helt op til 20 år – også selvom den dømte var under 18 år, da delingen fandt sted.

Derfor er konsekvenserne ved at blive dømt for overtrædelse af paragraf 235 særligt store – så længe man har en plet på børneattesten, er det nemlig udelukket, at man får lov at arbejde med børn og unge. Ikke kun professionelt som fx lærer, men også i frivillig sammenhæng, fx som træner i den lokale fodboldklub.

 


Krænkelser af privatlivet

Paragraf 264 bruges i sager, hvor offeret er over 18 år, og faktisk bruges paragraffen ikke kun, når det handler om deling af nøgenbilleder og andet seksuelt indhold.

For eksempel blev 14 danskere i 2019 sigtet efter samme paragraf, da de delte den forfærdelige Marokko-video, hvor en 24-årig dansk kvinde fik skåret halsen over. Og lad os lige punktere myten om, at det kun er de unge, der deler ulovlige videoer: De sigtede i sagen var nemlig ikke kun teenagere. De yngste var ganske vist meget unge – faktisk under den kriminelle lavalder – men den ældste var 69 år. Flere af de sigtede i Marokko-sagen blev dømt, og dommene lød bl.a. på 3 måneders betinget fængsel og krav om samfundstjeneste.

Hvad er digital selvskade?

I 2021 havde rådgiverne på Børnetelefonen flere end 55.000 samtaler med børn og unge. Det er et rekordstort antal opkald for tjenesten. 5,4% af samtalerne handlede om selvskadende adfærd, mens 7% handlede om selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

Børns Vilkår har ikke opgjort i hvilket omfang, det er knyttet til sociale medier. Men både selvskade og selvmordstanker dyrkes (desværre) blandt børn og unge også i digitale fællesskaber.

Viden om digital selvskade er stadig ret begrænset, men der forskes både i Danmark og internationalt for at blive klogere på området. Indtil videre arbejder fagfolk med tre begreber, når de skal forklare, hvad digital selvskade er:

Self-baiting

Self-baiting handler om at opsøge steder på nettet, hvor man kan opfordre eller opildne andre til at svine en til. Altså, at gøre sig selv til skydeskive for andres negative reaktioner og kommentarer. Self-baiting kan fx ses i den digitale trend RoastMe, som går ud på, at man lægger et billede af sig selv op på et internetforum (som regel på Reddit) med en lap papir, hvor der står “roast me”. Herefter ‘rister’ andre brugere dig ved at kommentere negativt på dit billede. For nogle er RoastMe en sjov leg, men for andre kan det være en måde at udøve digital selvskade og få sin værste selvkritik bekræftet.

Auto-trolling

En anden form for digital selvskade er auto-trolling. Auto-trolling består i at oprette en falsk profil med det formål at nedgøre sig selv på nettet. Altså, udgive sig for at være en anden og kommentere negativt på ens rigtige profil – fx ved at skrive nedladende bemærkninger til billeder, videoer eller opslag. 

Det kan være svært at forstå, hvorfor man har lyst til at ‘trolle’ sig selv på den måde. For nogle unge kan det være et håb om, at andre vil komme dem til undsætning og tage dem i forsvar mod den “hemmelige” mobber. Men der er langt flere motivationer og bevæggrunde end det. Forskningen på området er stadig begrænset, men Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har i alt fået bevilget 785.000 kr. fra Helsefonden, Østifterne og Familien Hede Nielsens Fond til at undersøge fænomenet og blive klogere på de unge, der selvskader gennem autotrolling.

Birgitte Gade, som er projektleder i videnscenteret hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade er lige nu i gang med at lave et litteraturstudie, hvor hun samler pointerne fra international forskning om autotrolling. Hun fortæller, at forskningen umiddelbart peger på, at det ofte er unge i en sårbar eller udsat position, der autotroller sig selv. Det kan fx være unge, som har været udsat for mobning, udøver fysisk selvskade, har symptomer på en spiseforstyrrelse eller har risikoadfærd i forhold til kriminalitet eller stoffer. 

Birgitte Gade fortæller, at det for nogle er “for sjov”, mens andre fx autotroller, fordi de ønsker en reaktion fra andre, ønsker omsorg, vil teste om de har nogle rigtige venner, selv vil tage kontrol over mobningen – eller ønsker at understrege over for andre, hvor dumme eller uduelige, de føler sig. 

Litteraturstudiet er endnu ikke færdigt, men Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade håber at kunne offentliggøre det i starten af 2023. 

Udover litteraturstudiet er det en del af indsatsen fra videnscentret at foretage en undersøgelse om autotrolling blandt danske unge, så vi forhåbentlig kan blive klogere på, hvad omfanget af autotrolling er her i landet, samt hvordan autotrollingen og motivationen herfor ser ud i en dansk kontekst. Læs mere på foreningens hjemmeside: Digital selvskade: Når unge mobber sig selv online | Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Digital dokumentation af selvskade

Det er vigtigt for os alle at passe ind, føle os forstået og have nogen at spejle os i. For nogle børn og unge spiller selvskade eller en spiseforstyrrelse en stor rolle i identitetsdannelsen og deres ungdomsliv. Rundt om på nettet og især på sociale medier findes de hinanden i digitale fællesskaber, hvor selvskade og spiseforstyrrelser er omdrejningspunktet. 

Her dokumenterer de selvskaden eller spiseforstyrrelsen ved fx at uploade billeder af sår, blå mærker, måltider eller (meget tynde) kroppe. Denne typer af fællesskaber er ret komplekse. For på den ene side støtter og trøster brugerne hinanden, på den anden side dyrkes den selvskadende adfærd i fællesskab, og brugerne hjælper hinanden med råd og vejledning i metoder til selve selvskaden og måder at gemme den for omverdenen på. 

Den digitale selvskade kan også have forskellige formål: i nogle tilfælde er det en mestringsstrategi for store og vanskelige følelser eller hverdagens stress, i andre tilfælde kan det være et råb om hjælp og opmærksomhed.

Et af de mest kendte af denne typer fællesskaber er Priv-netværket, som bl.a. udbredes på ungdomspsykiatriske afdelinger. Også ved fællesskaber som dette er forskningen ret begrænset, men psykiatrisk sygeplejerske Malene Eiberg Jensen har fået en bevilling til en ph.d-afhandling om netop digital selvskade, som forhåbentlig vil være med til at hjælpe fagpersoner til bedre at kunne hjælpe unge med (digitalt) selvskadende og spiseforstyrret adfærd i fremtiden.

Kender du nogen, som kæmper med digital eller fysisk selvskade, kan du opfordre dem til at søge hjælp. Søg fx rådgivning hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade: https://spiseforstyrrelse.dk/raadgivning

Retningslinjer for børn og unges skærmtid

Kære forælder, søger du en tidstabel for, hvor mange minutter om dagen dit barn bør spille Fortnite, se YouTube eller være på Snapchat? Så bliver du desværre skuffet. Der findes ingen one-size-fits-all-regler for skærmtid. Børn er vidt forskellige og desuden varierer kvaliteten og typen af skærmforbrug så enormt, at det ikke giver mening at tale om forbrug over én bred kam.  

Snakken bør med fordel omhandle kvalitet for den enkelte bruger, frem for kvantitet. Med det fokus, kommer her en række overvejelser og hjælpespørgsmål, som kan være med til at forme rammerne for skærmbrug i hjemmet.

Lad være med at bruge skærmtid som gulerod

Et canadisk studie peger på, at det kan det være en skidt idé at bruge skærmen som belønning. Man kunne ellers godt være fristet til f.eks. at tilbyde sit barn en ekstra halv time på YouTube, hvis de rydder op på deres værelse eller går ud med skraldet. Studiet viser dog, at i de hjem hvor skærmtid tilbydes som gulerod, sidder børn typisk mere foran computer, tablet eller med mobilen.

Når skærmtid bliver til handelsvare, gør man kun aktiviteten mere attraktiv – for så tillægges skærmen lige pludselig en særlig værdi, en slags guld for enden af regnbuen.

Skab balance med skærmfri tid

Vi har en tendens til at opstille regler for, hvornår og hvor længe vi må sidde foran skærmen. I stedet kunne man overveje at lave nogle regler i hjemmet for, hvornår vi ikke sidder med skærmen. Skærmfrie aktiviteter eller perioder kan give ro til f.eks. at sidde sammen om aftensmaden eller til at koble af en time inden sengetid.

Ny forskning tyder på, at skærmen i sig selv ikke er skadelig for vores mentale eller fysiske helbred, men derfor bør man alligevel være opmærksom på, hvorvidt skærmen kommer i vejen for noget mere givtigt, såsom familie-orienterede aktiviteter eller en god nats søvn.  

Involver dine børn

Børn kan egentlig godt lide styring, men det er vigtigt, at du fortæller dem, hvorfor du har formuleret de regler, som I ender med at have i hjemmet. Giv dine børn mulighed for at stille spørgsmål og tag dem alvorligt, når de har et forslag til at lave reglerne om. En åben dialog mindsker sandsynligheden for ‘hemmelig’ skærmforbrug og øger chancerne for, at dit barn vil gå til dig i tilfælde af problemer, spørgsmål eller digitale konflikter.

Når børnene bliver lidt ældre (12+) kan det være en særlig god idé at involvere dem, når man opstiller rammer for skærmtid. DRs rapport Medieudvikling 2018 viser, at unges mediedøgn er opdelt i forskellige segmenter, som har hver deres værdi. Husk at anerkende, at det er vigtigt for unge at kunne være tilgængelige og tilstede i virtuelle venskaber. Hvis du gennem meget strikse skærmregler tvinger dine børn ud af deres sociale fællesskaber, gør du dem i virkeligheden en bjørnetjeneste. Tag derfor hensyn til deres virkelighed.

Fælles rammer for familien, men regler for den enkelte

Forælder, overhold dine egne regler!

Som voksen kan man hurtig falde i hullet og ende med at tjekke arbejdsmails over Matador-spillet, tage et ‘vigtigt’ opkald over middagsbordet eller lige tjekke Facebook og Instagram, mens familien hygger med en fredagsfilm. Men hvis grunden til, at du har forbudt dine børn at sidde på mobilen under aftensmaden er, at I skal have kvalitetstid sammen – hvilke signaler sender det så, at du har ansigtet nede i skærmen?

Med det sagt, kan man sagtens lave fælles rammer – f.eks. om skærmfri familietid – og samtidig have regler for den enkelte. Det giver sandsynligvis ikke mening at lave de samme retningslinjer for din 7-årige som for din 15-årige. Husk bare, at fortælle dine børn hvorfor du laver de forskellige regler.  


Mere om emnet:

Red Barnets podcast So.Me.Mor.Far, afsnit #12: “Skærmtid – hvordan taler man om det på en meningsfuld måde?”

Rapport af Andreas Lieberoth, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse: “Skærm – skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?

Seksualundervisning: Gode råd om sexting

Danske unge er dygtige til at bruge internettets mange muligheder, også når de flirter. Men i lyset af nyere sager om billeddeling står det klart, at de unge kan blive bedre til at passe på sig selv og andre, når de flirter online. Og her spiller vi voksne en vigtig rolle. 

Mange steder har billeddeling allerede været på skoleskemaet, og det er en god idé. Det er nemlig vigtigt at tale med eleverne om de konsekvenser, det kan have at dele frække billeder på nettet. Men de unge har brug for mere end formanende ord. For ligegyldigt om vi voksne forstår det eller ej, så er delingen af de såkaldte ’nudes’ blevet en del af den digitale flirt.

Eleverne har brug for konkrete råd til, hvad de selv kan gøre for at undgå, at deres flirtende billeder ender med at florere frit på nettet. Og derfor har vi samlet en guide med 5 råd, som du kan bruge i seksualundervisningen. Rådene giver de unge nogle konkrete bud på, hvordan de bedre kan beskytte deres frække billeder. 

1: Afstem forventninger

Det lyder måske ikke så sexet at starte en flirt med at forventningsafstemme. Men det kan være en rigtig god idé, så du og din flirt er enige om, hvad I må og ikke må med billederne. Aftal fx, om I må tage screenshots af hinandens billeder eller gemme dem lokalt på computeren eller telefonen. I kan også aftale, at I sletter hinandens billeder efter en uge eller i tilfælde af, I ikke længere ses. Det er også en god idé at aftale, hvem der må se billederne.

2: Brug en sikker kanal

Det er nemt at bruge Messenger, Snapchat eller din telefons indbyggede beskedservice til at sende dine frække billeder. Men måske skal du hellere vælge en mere sikker kanal til de private beskeder? På den måde undgår du, at der ligger digitale kopier på en server et sted, som risikerer at blive hacket.

Vælg derfor en service, som er krypteret. Så er det nemlig kun dig og din modtager, som kan være en del af samtalen og få adgang til det, I sender til hinanden. Signal eller WhatsApp er gode bud på sikre beskedservices. De to apps bruger nemlig en såkaldt end to end-kryptering, hvilket virker som en sikker tunnel mellem dig og modtageren. Det kræver dog, at I begge har downloadet appen.

3: Undgå kendetegnende detaljer

Du bør også tænke over, hvad du egentlig fotograferer. Undgå at tage frække billeder, hvor du også viser dit ansigt, eller billeder, der fremhæver detaljer som piercings, tatoveringer, ar eller andet, som folk hurtigt kan kende dig på. Altså: Less is more!

4. Slet billedernes metadata

Som en ekstra sikkerhed kan du også slette dine billeders metadata, inden du sender dem. Metadata er informationer om fx din lokation, som gemmes i billedfilen. Heldigvis kan apps som ViewExif til iPhone eller Exif til Android skrubbe dine billeder fri for metadata. På den måde er det sværere at føre billederne tilbage til dig, hvis uheldet skulle være ude, og billederne bliver delt.

5: Mærk dine billeder tydeligt

Sidst, men ikke mindst, kan du vælge at mærke dine billeder med modtagerens navn. Så er der ikke nogen tvivl om, hvem dine billeder er til – og hvis din modtager alligevel vælger at dele billederne, kan du og alle andre hurtigt se hvem, der er den ansvarlige.

Alt fra Photoshop til iPhones indbyggede Markup-funktion kan klare jobbet. Og husk selvfølgelig altid at overveje, om du har tillid til modtageren, inden du sender noget. Og vigtigst af alt: Send aldrig noget, du ikke har lyst til. Du sætter dine egne grænser!

Find hjælp og få anonym rådgivning

Vi håber ikke, det sker, men skulle du eller en ven havne i en situation, hvor jeres billeder er blevet misbrugt, er der heldigvis hjælp at hente. På siden sletdet.dk kan du nemlig få gratis, anonym rådgivning og blive klogere på lovgivningen. Du kan også finde guides til, hvordan du sletter eller anmelder delt indhold på forskellige medier.