1. klasse: Velkommen på nettet

Undervisningsforløbet for 1. klasse hedder “Velkommen på nettet” og har fokus på børnenes spæde omgang med det digitale.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


Undervisningsforløbet til 1. klasse har til formål at introducere eleverne til, hvad det vil sige at være online samt give dem et indblik i forskellige kommunikationsformer, der bruges til almindelig hverdagskommunikation. Eleverne introduceres til digital kommunikation og netsøgning - færdigheder de kommer til at anvende både socialt og fagligt fremadrettet.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation
  • Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow, som læreren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter, som inddrager eleverne undervejs.

Øvelserne i dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i elevernes egen digitale hverdag. Helt konkret vil eleverne arbejde med at afkode smileys, øve sig i at orientere sig på hjemmesider og arbejde med at sende digitale beskeder.

Forløbet skal ses som en indledning til elevernes videre arbejde med en digital hverdag og som grundstenen for fremtidig refleksion, diskussioner om netetik, digital adfærd, online profiler m.m.

Udbytte

Efter endt forløb har eleverne:

  • fået testet deres nuværende digitale færdigheder som digitale kommunikatører og digitale navigatører med udgangspunkt i deres nuværende brug af digitale devices og platforme
  • fået åbnet op for en samtale omkring, hvilke devices og platforme eleverne anvender på nuværende tidspunkt