3. klasse: Digital identitet

Undervisningsforløbet for 3. klasse hedder ”Digital identitet”, og har fokus på den identitet eleverne skaber online gennem deres digitale adfærd.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org.


Undervisningsforløbet til 3. klasse kredser om begrebet identitet. Eleverne introduceres for begreberne identitet, profil og image og hvordan disse tre tilsammen fortæller en del om, hvem man er online.

Hovedformålet med forløbet er at træne eleverne i at begå sig digitalt, og få dem til at begynde at tænke over, hvordan de bevæger sig på nettet, hvordan de opfører og præsenterer sig selv online. Eleverne skal gøres bevidste om deres digitale aktiviteter og hvordan disse kan være med til at forme deres online identitet.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan begå sig i et virtuelt univers
  • Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow, som læreren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter, som inddrager eleverne undervejs.

Øvelserne i forløbet skal sætte elevernes tanker omkring digital identitet i gang. Der skal tages udgangspunkt i elevernes vante offline omgivelser, som de skal forsøge at forbinde med det digitale univers.

Fælles diskussioner i klassen skal give eleverne indsigt i digital identitet og forskellige profiler. Både med henblik på deres egen digitale identitet og profiler, men i også for at give eleverne et godt udgangspunkt for målrettet websøgning ud fra den præmis, at hjemmesider også har hver deres identitet.

Udbytte

Efter endt forløb har eleverne:

  • fået en dybere indsigt i og viden om digital identitet, digitale profiler og digital kommunikation.
  • opmærksomhed på, hvordan de bevæger sig rundt på digitale platforme, og hvordan de vælger at fremstille sig selv digitalt.
  • fået en forståelse for, at man også digitalt påtager sig forskellige roller og adfærdsmønstre alt efter, hvilken hjemmeside/kontekst man indgår i.