7. klasse: God stil på nettet

Undervisningsforløbet for 7. klasse hedder “God stil på nettet” og har fokus på netetik.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


Undervisningsforløbet har fokus på netetik, og der lægges op til en diskussion af og refleksion omkring god og dårlig stil på nettet, hvordan elevernes ytringer på online platforme kan tolkes, og hvad der er tilladt at dele og poste.

Hovedformålet med forløbet er at etablere en fælles forståelse blandt eleverne for, hvad der må lægges på nettet og hvad der ‘bør’ lægges på nettet. Her er det vigtigt ikke at opstille rigtige eller forkerte svar, men i stedet lade eleverne vurdere, hvilket indhold de vil dele, poste og kommentere på med netetiske overvejelser in mente.

Målet er, at eleverne bliver i stand til at identificere anstødeligt indhold og ved, hvordan de kan handle, hvis de møder sådant indhold, samt at træne dem i selv at benytte en etisk forsvarlig tone på nettet.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleverne kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på internettet
  • Eleven har viden om kommunikationsetik

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow, som læreren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter, som inddrager eleverne undervejs.
Efter endt forløb er der mulighed for at inddrage klassens forældre med den vedlagte forældrefolder.

Eleverne skal sammen etablere et regelsæt for, hvad der er god og dårlig stil, og hvad det er tilladt at dele på sociale medier. Fokus er på sociale medier, da det er værktøjer som eleverne allerede bruger og som fremadrettet i stigende grad vil indgå som sociale og senere professionelle værktøjer i elevernes hverdag. Derfor er det vigtigt at eleverne er opmærksomme på både de negative og positive konsekvenser, der kan følge med de ting, de deler.

Udbytte

Efter endt forløb er/har eleverne:

  • i stand til at se reflekteret på deres aktiviteter online
  • anvende netetiske overvejelser, når de deler og poster indhold på nettet