8. klasse: Digital kommunikation

Undervisningsforløbet til 8. klasse hedder “Digital kommunikation” og har fokus på forskellige digitale platformes kommunikative muligheder.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


Dette forløb fokuserer på flere aspekter af digital kommunikation. Eleverne skal reflektere over deres egen tilstedeværelse på nettet, og hvordan de selv kommunikerer og indgår i fællesskaber online. Under forløbet skal de forholde sig til en række grænsetilfælde og diskutere disse. Eleverne lærer desuden om afsender/modtagerforhold.

Forløbet fokuserer også på digitale fodspor, så eleverne lærer, hvilke spor de efterlader sig, når de bl.a. kommunikerer med andre på nettet. Derudover er der en række øvelser, som omhandler digitale arbejdsredskaber, og hvordan disse kan bruges på en konstruktiv måde i fx gruppearbejde.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
  • Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow som læren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter som inddrager eleverne undervejs.
Efter endt forløb er der mulighed for at inddrage klassens forældre med den vedlagte forældrefolder.

Klassen skal sammen skabe et regelsæt for, hvad man kan dele på sociale medier og hvilke platforme, der egner sig bedst til de forskellige formål. Sociale medier er værktøjer, eleverne allerede anvende og som fremadrettet kan indgå som vigtige IT-kompetencer på arbejdspladsen eller som gode værktøjer til sociale netværk. Netop derfor er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på de resultater, deres online ‘kampagner’ (opslag, kommentarer, grupper m.m.) skaber og samtidig forholder sig kritisk og reflekterende til, hvad de deler.

Udbytte

Efter endt forløb er eleverne:

  • i stand til at udvælge online kommunikationskanaler ud fra det, der skal kommunikeres
  • i stand til at målrette det indhold, de lægger på nettet
  • bedre til at vurdere, hvornår de efterlader digitale fodspor
  • bedre til at vurdere brugen af digitale arbejdsredskaber