8. klasse: “Digital kommunikation”

Undervisningsforløbet til 8. klasse hedder “Digital kommunikation” og har fokus på forskellige digitale platformes kommunikative muligheder.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


I dette forløb lægges der op til en diskussion af specifikke medier, og hvordan disse medier kan anvendes produktivt og til hvilke formål. Målet er at gøre eleverne bedre til kritisk og konstruktivt at overveje de online kommunikationskanaler, så de får mest muligt ud af de digitale værktøjer.

Hovedformålet med forløbet er at give eleverne en fælles forståelse for, hvad man lægger på nettet samt forklare eleverne, hvordan de kan målrette det indhold, de lægger ud. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, men blot forslag til en effektiv og produktiv brug af konkrete digitale værktøjer som f.eks. Facebooks begivenheder. Eleverne skal selv vurdere, hvilket indhold de vil publicere, poste og kommentere, mens de samtidig skal være opmærksomme på, hvordan deres aktivitet kan tolkes af andre.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen
  • Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow som læren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter som inddrager eleverne undervejs.
Efter endt forløb er der mulighed for at inddrage klassens forældre med den vedlagte forældrefolder.

Klassen skal sammen skabe et regelsæt for, hvad man kan dele på sociale medier og hvilke platforme, der egner sig bedst til de forskellige formål. Sociale medier er værktøjer, eleverne allerede anvende og som fremadrettet kan indgå som vigtige IT-kompetencer på arbejdspladsen eller som gode værktøjer til sociale netværk. Netop derfor er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på de resultater, deres online ‘kampagner’ (opslag, kommentarer, grupper m.m.) skaber og samtidig forholder sig kritisk og reflekterende til, hvad de deler.

Udbytte

Efter endt forløb er eleverne:

  • i stand til at udvælge online kommunikationskanaler ud fra det, der skal kommunikeres
  • i stand til at målrette det indhold, de lægger på nettet