9. klasse: Dannelse i en digital verden

Undervisningsforløbet til 9. klasse hedder “Dannelse i en digital verden” og har fokus på digital dannelse, hvor refleksion om egen brug af netmedier er i fokus.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


Dette forløb træner elevernes kritiske sans på nettet. Gennem en række øvelser og diskussioner skal eleverne reflektere over deres egen selvfremstilling på blandt andet sociale medier, og de skal træne deres kritiske sans over det, som andre deler. Forløbet fokuserer desuden på ulovlig billeddeling og på nye teknologier, som kan bruges til at skabe falsk indhold. 

Det er forløbets formål at styrke elevernes evne til at tage kritisk stilling til deres egne onlineaktiviteter samt være opmærksomme på både fordele og ulemper ved at være digital. 

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
  • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af en Prezi-præsentation, som læren gennemgår i klassen, jf. lærervejledningen. Materialet indeholder desuden en række arbejdsark, gruppeøvelser og diskussioner, som aktiverer eleverne undervejs. Efter endt forløb er der mulighed for at informere forældrene via det vedlagte forældrebrev.

Udbytte

Efter endt forløb har eleverne:

  • reflekteret over deres egne digitale fællesskaber, og hvordan de selv indgår i disse
  • styrket deres evne til løbende at reflektere over, hvordan de præsenterer sig selv online
  • kendskab til lovgivningen vedr. samtykke og billeddeling
  • styrket deres evne til at være kildekristiske på nettet
  • fået et større kendskab til teknologier, som udfordrer vores kritiske sans