9. klasse: “Digital dannelse”

Undervisningsforløbet til 9. klasse hedder “Digital dannelse” og har fokus på digital dannelse, hvor refleksion om egen brug af netmedier er i fokus.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


I dette forløb skal eleverne reflektere over deres brug af forskellige netmedier. Der lægges op til en diskussion omkring digital adfærd, netetik og forskellen mellem virtuelle og fysiske fællesskaber. Udgangspunktet for disse refleksioner og diskussioner er elevernes hverdagsbrug af sociale medier.

Hovedformålet med forløbet er at skabe en fælles forståelse for og forklare eleverne, hvorfor de skal tænke sig om, når de begår sig på internettet. Det er vigtigt, at tonen hverken er af dømmende eller moraliserende karakter. Positive såvel som negative konsekvenser skal diskuteres, og vi råder til at undlade at opstille regler, der f.eks. går på at eleverne skal lade være med at poste x eller y. Det er op til eleverne at vurdere, hvilket indhold de vil publicere, poste og kommentere, så længe de er opmærksomme på, hvordan deres aktivitet kan tolkes udadtil.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab
  • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow som læren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter som inddrager eleverne undervejs.
Efter endt forløb er der mulighed for at inddrage klassens forældre med den vedlagte forældrefolder.

Helt konkret skal klassen sammen etablere regelsæt for, hvad der er god og dårlig stil på sociale medier. Sociale medier er værktøjer, eleverne allerede bruger og som fremadrettet vil blive inddraget i vurderingen af den enkelte elev som jobkandidat, kæreste, bofælle m.m. Derfor er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på de konsekvenser deres online aktiviteter kan have, og at de er kritisk reflekterende i forhold til den online profil de præsenterer for omverden.

Udbytte

Efter endt forløb er eleverne:

  • i stand til at skelne mellem god og dårlig stil på sociale medier