6. klasse: Digitalt samarbejde

Undervisningsforløbet for 6. klasse hedder ”Digital samarbejde”, og har fokus på digitalt samarbejde og online diskussioner.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til os på 7174 3876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org


Undervisningsforløbet til 6. klasse kredser om digitalt samarbejde og online diskussioner, hvor refleksion over god og dårlig tone på internettet, samt en kildekritisk overvejelse af diverse medieplatforme, er det primære fokus. 

Hovedformålet med forløbet er at aktivere eleverne til at være aktive deltagere online frem for passive tilskuere. Men at være en aktiv deltager kræver, at eleverne er i stand til at at reflektere over digital adfærd. Derfor skal eleverne diskutere og forholde sig kritisk til god og dårlig stil på internettet. Målet er, at eleverne skal blive bedre til at begå sig på internettet, samt finde de bedst egnede medieplatforme til vidensdeling og digitale samarbejder. Dette er med til at underbygge et stærkt digitalt fællesskab samt styrke elevernes digitale kompetencer indenfor fagligt samarbejde.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan videndele og samarbejde via internettet
  • Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow, som læreren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter, som inddrager eleverne undervejs.
Efter endt forløb er der mulighed for at inddrage klassens forældre med den vedlagte forældrefolder.

Klassen skal sammen etablere gode råd til digital vidensdeling - både i forhold til medier og websites, der kan bruges til formålet, men også i forhold til, hvordan man skaber og bibeholder en god debattone. Eleverne skal tage udgangspunkt i deres egne online fællesskaber/sociale medier som debatfora og videnskilder for både social og faglig sparring.

I dette forløb er det særligt vigtigt at lade eleverne tage førertrøjen på og opmuntre dem til aktiv deltagelse og som medskabere af øvelserne.

Udbytte

Efter endt forløb er eleverne:

  • i stand til at reflektere over digital adfærd med fokus på, hvad der er god/dårlig stil på internettet
  • i stand til at bidrage positivt i en åben eller lukket gruppe online med velovervejede ytringer og handlinger