5. klasse: Det vi gør på nettet

Undervisningsforløbet for 5. klasse hedder ”Når du siger noget på nettet" og har fokus på digital og social kildekritik og digitale adfærdsmønstre.

Pris

3500,- årligt

Undervisningsmaterialet købes som abonnement, hvor alle skolens undervisere får adgang til materialet for alle klassetrin i det fulde skoleår.

Køb abonnement Få en gratis prøveperiode

Allerede abonnent?
Log ind for at få adgang.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller vil du bare høre mere? Ring til Helene på 717 43876 eller send en mail til dd@digitaldannelse.org.


Undervisningsforløbet til 5. klasse kommer omkring temaerne digital adfærd, digitale fodspor, netetik, digital identitet og kildekritik. Der er dog særlig fokus på digital og sociale kildekritik og digitale adfærdsmønstre.

Forløbet placerer sig mellem en gennemgang af digitale fodspor (forløbet til 4. klasse) og digitalt samarbejde (forløbet til. 6 klasse). Det skal dermed fungere som et bindeled mellem en reflekteret tilgang til egen digital navigation og en vurdering af andres digitale kommunikationskanaler.

Læringsmål

Undervisningsforløbet er struktureret med udgangspunkt i følgende læringsmål:

  • Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet
  • Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af et slideshow, som læreren gennemgår i klassen, jf. tilknyttet lærervejledning (PDF).
Materialet indeholder øvelser og aktiviteter, som inddrager eleverne undervejs.
Efter endt forløb er der mulighed for at inddrage klassens forældre med den vedlagte forældrefolder.

Hovedformålet med forløbet er, at eleverne skal være i stand til at reflektere over, hvad de selv og andre lægger på nettet. Eleverne skal komme nærmere denne refleksion gennem en diskussion af mulige positive og negative konsekvenser, der udspringer af indhold delt på nettet. De skal også tænke over, hvad de helst selv vil kendes for online. Forløbet er struktureret således, at eleverne først vurderer andre online ytringer og derefter selv tager stilling til deres egne digitale profiler.

Hele konkret skal klassen i fællesskab udforme nogle gode råd i forhold til at kunne vurdere troværdighed på nettet og i denne forbindelse også overveje elementer af digital sikkerhed.

Udbytte

Efter endt forløb kan eleverne:

  • tage stilling til, hvad der er tilladt og ikke tilladt at dele på nettet. 
  • gøre rede for, hvad 'netetik' er.